Past Meetups (5)

What we're about

För er som använder Kubernetes i drift, eller funderar på att göra det, eller bara befarar att bakom ett så krångligt namn finns något man bara måste hänga med inom.

Kubernetes gör det möjligt för små företag att drifta som de stora - horisontell skalbarhet, continuous delivery, failover, multi-region, mer buzzwords - utan inlåsning till vissa leverantörer. Vi utbyter erfarenheter av DevOps, Docker och microservices med fokus på Kubernetes.

Members (287)

Photos (2)