Septembermöte - CAF

This is a past event

4 people went

Saab AB

· Linköping

How to find us

Hus 207 (till vänster om södra entréen, utanför grindarna), plan 1, lokal Create

Location image of event venue

Details

Nu försöker vi komma tillbaka till att träffas andra onsdagen varje månad och denna gång på SAAB!

Denna gång pratar vi om parallellisering, trådning och våra problem och lösningar. Vi inleder med en presentation om CAF, C++ Actor Framework, ett bibliotek som hjälper oss abstrahera bort delar av diverse trådningsproblem.

Lokal är bokad i ett hus utanför grindarna (207) så besöksanmälan ska inte krävas men som vanligt är det uppskattat om man anmält sig här.