Skip to content

What we’re about

This meetup group has jointly built a full LoRa TTN network in Apeldoorn and in its vicinity within 1 year after it started (March '16). The idea is to gather every month for planning, exchange information and knowledge and to have fun when thinking of and build new IoT solutions.

We are always looking for people who are interested in IoT. People who want to learn or want to share their experience and know-how. Share interesting information and knowledge of diverse (new) applications with existing or new sensortechnologies.

Since recently we have had some problems with Spammers and fake profiles, so we have built in a smnall questionaire with approval for subscribtion of members . We think it is not so wrong to show the openness of your objectives and intentions in addition to all the non-commitment and knowledge that you can get and share here. In any case, we would like to welcome you to this active knowledge group.

Deze meetup-groep heeft in 1 jaar na de start (maart '16) gezamenlijk een volledig LoRa TTN-netwerk in Apeldoorn en omgeving gerealiseerd. Het idee is om elke maand te verzamelen voor planning, informatie en kennis uit te wisselen en plezier te hebben bij het bedenken en bouwen van nieuwe IoT-oplossingen.
We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn en kennis hebben te delen van IoT/LoRa. Mensen die willen leren of willen delen van hun ervaring en knowhow. Deel interessante informatie en kennis van diverse (nieuwe) applicaties met bestaande of nieuwe sensortechnologieën.

Sinds kort hebben we wat last van Spammers en nepprofielen dus we hebben een drempel ingebouwd met toelating van members en een vrijblijvend interesse vragenlijst.  En zo verkeerd is het niet om naast alle vrijblijvendheid en kennis die je hier kunt halen en delen, wat openheid van je doelstellingen en intenties te laten zien. in ieder geval heten we je graag welkom in deze actieve kennisgroep .