C++: Objects their lifetime and pointers

Details

Tematem prezentacji będą niuanse podstaw C++ związane z obiektami, ich czasem życia, oraz wskaźnikami do nich, które często powodują undefined behavior w naszych programach.
Celem prezentacji jest zmiana sposobu myślenia o obiektach, w taki sposób, żeby rozpoznawanie potencjalnych UB stało się łatwiejsze.
Poruszymy między innymi:

- fazy życia obiektu oraz co można z nim zrobić w poszczególnych fazach,
- optymalizację TBAA,
- czym tak naprawdę są wskaźniki oraz ich wartości i czy na pewno jest to tylko adres?