ML/AI Split #7 - AI & Data science by Željko Agić - odgođeno !

Canceled

PICS@FESB

R.Boškovića 32 III.kat @FESB · Split

How to find us

Na FESB-u, bivši MIC. Ulaz iznutra III.kat ili izvana sa strane PMF-a.

Location image of event venue

Details

Predavanje odgođeno za neki drugi termin.
Zbog neodgodivih poslovnih obveza predavača, predavanje se odgađa za neki od narednih termina, a predavanje će održati slijedeći predavač iz našeg pool-a: Ivan Delić iz Oracle Hrvatska, predavač na više konferencija i meetupa i Oracle-ov stručnjak za "bleeding edge" tehnologije. U našem slučaju: AI Digital Assistants... više na samom meetupu.