Skip to content

Elixir: The Divvy Story

Photo of
Hosted By
Veronika W. and 2 others
Elixir: The Divvy Story

Details

JOIN OUR ONLINE MEETUP with SPEAKERS from US FinTech company Divvy!
Details in English follow below ⬇

🇨🇿 Poslední rok je pro meetupy velkou výzvou, ale zase o to víc motivuje ke zkoušení nových věcí. Ani my nejsme výjimkou a proto jsme se rozhodli pozvat přednášející z AMERICKÉ FinTech SPOLEČNOSTI DIVVY. Doufáme, že vás zajímavé téma a přednášející naláká.

ANOTACE meetupu:
Divvy za pouhé 4 roky vyrostlo z obratu 0 na 1,6 miliardy USD a z 0 na 9 000+ zákazníků. A to jsou neuvěřitelná čísla! Jak je vůbec možné tak rychle škálovat softwarový produkt? V rámci našeho meetupu probereme tajný elixir k dosažení tohoto bezprecedentního růstu. Představíme si programovací jazyk Elixir, ukážeme příklady toho, jak jej lze použít a uslyšíme také jeden příběh vývojáře. Připoj se k nám!

ŘEČNÍCI:
🗣 TYLER HAWKINS
Tyler se nejdříve naučil Javu na střední škole a následně na VŠ studoval informatiku se zaměřením na animaci. Už při studiu bylo jeho první zaměstnání na vývoji webů. Poté pracoval na několika full-stack pozicích a rozhodl se primárně zaměřit na backend. Nyní pracuje jako Backend Architect ve společnosti Divvy a zároveň pomáhá ostatním vývojářům se zlepšováním jejich dovedností.

🗣 CODY POLL
Cody je softwarový inženýr, který začal s Erlangem ve společnosti Pagoda Box (bývalé konkurenci platformy Heroku). V současné době pracuje v Divvy, kde se snaží (někdy úspěšně) nezbořit produkční prostředí.

🗣 KADEN WILKINSON
První programovací jazyk, se kterým se Kaden ve 14 letech seznámil, byl Visual Basic, ale tou dobou nepovažoval softwarové inženýrství za svojí kariérní cestu. Poté se však zúčastnil bootcampu, rozhodl se svou profesní dráhu změnit a získal bakalářský titul v oboru výpočetní techniky. Jeho první prací bylo manuální testování Quality Assurance mobilní aplikace, po které následovala cesta k Software Development Engineer in Test (SDET). Poté, když byla automatizace nastavena, stal se mobilním vývojářem a po čtyřech letech přijal nabídku na pozici technical lead ve společnosti Divvy, což zahájilo jeho cestu k tomu, aby se stal full-stack vývojářem, kterým je dnes.

*Meetup bude celý v angličtině a je zdarma.

🇺🇸 Meetup ANNOTATION:
Divvy has grown from 0 to $1.6 billion revenue and from 0 to 9000+ customers in just 4 years. Incredible numbers! How is it even possible to scale a software product that fast? This meetup will explain the secret elixir to achieving this unprecedented growth. You will learn about the Elixir programming language, we'll share examples of how it can be used, and you'll hear a developer's story too. Join us!

SPEAKERS:
🗣 TYLER HAWKINS
Tyler first learned Java in high school and then studied Computer Science in college, with an emphasis in Animation. While attending college, he got his first web development job. After doing full-stack there and at each job after that, he now primarily focuses on the backend and helps others improve their skills as the Backend Architect at Divvy.

🗣 CODY POLL
Cody is a software engineer who got his start doing Erlang at Pagoda Box (a former competitor to Heroku). These days he works at Divvy where he tries (sometimes successfully) not to bring down prod.

🗣 KADEN WILKINSON
Kaden's first programming language was Visual Basic at age 14 and he initially didn't consider software engineering as a career path. But then he attended a Bootcamp, decided to change his career path, and received a Bachelor's Degree in Computer Science. His first job was doing manual Quality Assurance testing on a mobile app, and then he found himself on the journey to become a Software Development Engineer in Test (SDET). Kaden then became a mobile engineer, and after four years, he accepted an offer to transition from mobile engineer to technical lead internally at Divvy. That began his path to become the full-stack engineer he is today.

*This meetup will be in English and is free.

MOVE FAST AND STAY IN!

Online event
This event has passed