ASP.NET Core 2.0 sa Miroslavom Popovićem

Details

Predavanje 1: Uvod u ASP.NET Core 2.0

Sa .NET Core Microsoft započinje novu eru razvoja multi-platformskog softvera. ASP.NET Core web framework je napisan od nule, radi na svim većim platformama uključujući Windows, Linux i MacOS, i ima izuzetne performanse. Nakon kratkog uvoda pogledaćemo šta to novo donosi verzija 2.0 i kroz demoe analizirati osnovne šablone za web i API aplikacije, povezivanje sa client-side frameworcima (Aurelia, React/Redux, Angulara i Vue), te korištenje konzole i IDE okruženja.

Predavanje 2: Building production-ready APIs with ASP.NET Core 2.0

ASP.NET Core donosi objedinjen interfejs za razvoj MVC i WebAPI aplikacija. Izrada REST API-a je jednostavna i svodi se na definisanje kontrolera i ruta. Međutim, postoji mnogo stvari o kojima treba voditi računa prije nego API postane spreman za produkciju. Osvrnućemo se na autorizaciju, rutiranje, logovanje, formatiranje podataka, testiranje, dokumentaciju i verzionisanje.

Predavač: Miroslav Popović je senior software architect za .NET i JavaScript, zaposlen u firmi Seavus. Koristi .NET platformu još od verzije 1.0. Od Windows Forms-a, preko WPF-a i Silverlight-a, sve do ASP.NET Core. Trenutno je fokusiran na ASP.NET Core i client side JavaScript development. Tokom karijere radio je na mnogim manjim i većim projektima, uključujući i par lokalnih startup-a. Jedan je od članova razvojnog tima Kicks platforme, kao i jedan od moderatora za http://javascriptkicks.com i http://dotnetkicks.com.
Redovan je predavač na sastancima i jedan od vođa korisničke grupe "BLbit Banja Luka". Ima blog na adresi https://miroslavpopovic.com