What we're about

This is a group for anyone interested in becoming more active for the environment and animal rights. I start this group to first be a calendar for events that are hosted by other groups on f.ex. FB or organization web sites, but might need to be collected in one calendar. This means that I will post events even if I am not planning to join myself, and there might be a need to RSVP in additional ways than signing up with us. Please still sign up with us, so we can encourage each other to join and hopefully, form a small community on our own, to give each other tips on what more to do and arrange social events ourselves. Welcome to join us!

Detta är en grupp för den som vill bli mer aktiv i arbetet för miljö och djurrättigheter. Det kommer först vara en kalender för arrangemang som hålls utav andra organisationer och annonseras på tex FB eller egna hemsidor, så det kan hända att ni måste anmäla ert intresse på deras sidor förutom hos oss. Skriv dock upp er här också så vi kan uppmuntra varandra att delta och förhoppningsvis skapa en gemenskap, att ge varandra tips och arrangera sociala möten själva. Välkommen!

Past events (7)

Volunteer at Farm-24 April

Botildenborg

Malmö: Global klimatstrejk

Malmö stadshus

Photos (2)