What we're about

Jak motywować naszych pracowników? Jak zmienić kulturę organizacji? Jak zmienić sposób myślenia menadżerów? Jak udoskonalić pracę zespołową i współpracę w organizacji?

To niektóre z pytań, na które będziemy starać się odpowiedzieć. Porozmawiajmy o motywacji, o zarządzaniu, o ludziach gdyż "zarządzanie jest zbyt ważne, aby pozostawić je menadżerom".

Dodatkowo zapraszamy wszsytkich na kanał na Slacku, gdzie możecie spotkać ludzi, którzy chcą się dzielić wiedzą i doświadczniem, rozmawiać o kulturze firmy, o nowym podejściu do przywództwa, o tym dlaczego warto zadbać o ludzi.

https://join.slack.com/t/management30warsaw/shared_invite/zt-e2v12s6t-XB590g0wboVaujgWi0MGfQ

======================================ENG=================================

How to motivate our employees? How to change the culture of the organization? How to change managers' way of thinking? How to improve teamwork and cooperation in the organization?

These are some of the questions that we will try to answer. Let's talk about motivation, management, people because "management is too important to be left to managers".

In addition, we invite everyone to the Slack channel, where you can meet people who want to share knowledge and experience, talk about the culture of the company, a new approach to leadership, why it is worth taking care of people.

https://join.slack.com/t/management30warsaw/shared_invite/zt-e2v12s6t-XB590g0wboVaujgWi0MGfQ

Photos (233)

Find us also at