What we're about

 Jak motywować naszych pracowników? Jak zmienić kulturę organizacji? Jak zmienić sposób myślenia menadżerów? Jak udoskonalić pracę zespołową i współpracę w organizacji?
To niektóre z pytań, na które będziemy starać się odpowiedzieć. Porozmawiajmy o motywacji, o zarządzaniu, o ludziach gdyż "zarządzanie jest zbyt ważne, aby pozostawić je menadżerom".
Dodatkowo zapraszamy wszystkich na nasz kanał na YouTube, gdzie znajdziecie materiały z większości organizowanych przez nas spotkań :)
https://www.youtube.com/watch?v=ci8lpuF0IUA
======================================ENG=================================
How to motivate our employees? How to change the culture of the organization? How to change managers' way of thinking? How to improve teamwork and cooperation in the organization?

These are some of the questions that we will try to answer. Let's talk about motivation, management, people because "management is too important to be left to managers".

In addition, we invite everyone to our YouTube channel.
https://www.youtube.com/watch?v=ci8lpuF0IUA

Past events (96)

#92 Neuroróżnorodność w miejscu pracy

This event has passed

#91 Grupa SEB Polska - droga do progresywnej organizacji

This event has passed

Find us also at