What we're about

Jak motywować naszych pracowników? Jak zmienić kulturę organizacji? Jak zmienić sposób myślenia menadżerów? Jak udoskonalić pracę zespołową i współpracę w organizacji?

To niektóre z pytań, na które będziemy starać się odpowiedzieć. Porozmawiajmy o motywacji, o zarządzaniu, o ludziach gdyż "zarządzanie jest zbyt ważne, aby pozostawić je menadżerom".

Dodatkowo zapraszamy wszsytkich na nasz kanał na YouTube, gdzie znajdziecie materiały z większości organizowanych przez nas spotkań :)

https://www.youtube.com/watch?v=ci8lpuF0IUA

======================================ENG=================================

How to motivate our employees? How to change the culture of the organization? How to change managers' way of thinking? How to improve teamwork and cooperation in the organization?

These are some of the questions that we will try to answer. Let's talk about motivation, management, people because "management is too important to be left to managers".

In addition, we invite everyone our YouTube profile.

https://www.youtube.com/watch?v=ci8lpuF0IUA

Upcoming events (1)

#93 Jak ruch B-corp wspiera rozwój odpowiedzialnego biznesu.

Online event

Cześć,

Kilka lat temu przeczytałem ksiązkę napisaną przez twórcę firmy Patagonia Yvon Chouinard "Let My People Go Surfing".
Firma Patagonia jest świetnym przykładem dla nas, nie tylko w kontekście kultury, którą stworzyli ale przede wszystkim w podejściu do zrównoważonego rozwoju, który wpisany jest w DNA firmy.
Bardzo podoba mi się detereminacja z jaką Patagonia realizuje swoje WHY.

To właśnie z tej lektury dowiedziałem się, że Patagonia dołączyła do ruchu B-corp.
Zarówno historia Patagonii, jak i koncepcja B-corp była dla mnie strasznie intereująca i inspirująca. Postanowiłem, że warto Wam przedstawić ruch B-corp.

Czym jest B-corp?

B Corporations (B od słowa “benefit” – B Corps) to firmy realizujące strategię zrównoważonego rozwoju i dla których biznes to przede wszystkim narzędzie do jego polepszania. Dzisiaj jest już na świecie ponad cztery tysiące B Corpów, które pochodzą z 74 państw i reprezentują 150 różnych branż i które mają 1 wspólny cel.

Dla kogo jest spotkanie? Jak możecie z niego skorzystać?

Jeżeli chcecie pracować w firmach, które realizują stratgie zrównoważonego rozwoju, ale nie wieci jak się do tego zabrać to inicjatywa B-corp jest świetna, zeby przeprowadzić Was przez cały proces. B-corp udostępnia platformę i ankiety, która pozwolają holistycznie spojrzeć na koncepcję zrównoważonego rozwoju, zobaczyć w którym miejscu jesteśmy, postawić przed sobą cele, porównać się z innymi firmami.

Nie musisz być korporacją, każda organizcja może przystąpić do społeczności B-corp i stać się lepszą firmą, lepszą dla ludzi, dla środowiska, dla Świata.

W kolejnych spotkanich będziemy chcieli zaprosićprzedstawicieli kilku polskich firm, które przystąpiły do B-corp. Wierze, że ich przykład pozwoli Wam uświadomoć sobie i zaplanować kolejne kroki zrównoważonego rozwoju.

Kto będzie gościem spotkania?
Naszym gościem będzie Paweł Niziński (https://www.linkedin.com/in/pawel-nizinski-a674084), który reprezentuje ruch B-corp w Polsce. Zapozna nas z założeniami oraz korzyściami przystąpienia do społeczności B-corp.

Gospodarzem spotkania będzie Adam Surdy (https://www.linkedin.com/in/adamsurdy/) , który jako pierwszy kilka lat temu prezentował na naszym meetupie koncepcję zrówoważonego rozwoju.

Więcej o ruchu B-corp znajdziecie tutaj: https://www.bcorporation.net/
Polska strona B-corp: https://bcorp.pl

Past events (94)

#92 Neuroróżnorodność w miejscu pracy

Online event

Photos (236)

Find us also at