Testing an embedded application

This is a past event

8 people went

Details

Jedna od metodologija kod razvijanja i dizajniranja softvera se zove Test
Driven Development (TDD). Naglasak je na tome da cijeli kod bude pokriven unit testovima i da se nakon inicijalnog dizajna softvera daljnji razvoj radipomoću testova. Definiraju se pokazni slučajevi i detaljno se opiše kako bi seprogram trebao ponašati u kojoj situaciji. Nakon toga pristupa se razvoju testovate sukladno tome razvoju funkcionalnosti same aplikacije.

Ono što je bitno za naglasiti je da testovi moraju biti pisani tako da pokrivajusamo određenu funkcionalnost. Cilj ovog meetupa bi bio definirati jednuembedded aplikaciju koja će imati jedan mali zadatak. Nakon toga pokazat ćemokratke specifikacije za tu aplikaciju i onda ćemo probati napraviti tu aplikaciju sasvim pripadnim testovima i u konačnici tako da ju možemo pokrenuti naembedded pločici. U konačnici ćemo probati pokazati kako taj program izgledana pločici.

Budući da nemamo uvijek pri ruci hardver na kojem možemo razvijati taj softver,veći dio softvera će se razviti u „virtualnoj“ okolini gdje ćemo one
funkcionalnosti za koje nam je potreban hardver mockati. Simulirati ćemo
njihovu funkcionalnost. Za cijeli proces koristit ćemo Google Test & Google Mock.

Budući da razvijamo softver za embedded hardver, razvijat ćemo ga u C/C++.

Predavač na oovm meetupu bi će Stjepan Gornik iz poduzeća CETITEC: www.cetitec.com

Molimo vas da prije početka meetupa na svoja računala instalirate sljedeći software:

CMake 3.8 or above
https://cmake.org/download/
Visual Studio 2019 Community, choose Desktop C++ instalation with GoogleTest integration
https://visualstudio.microsoft.com/vs/

NAPOMENA: VS Studio zahtjeva podosta procesorske snage.