Past Meetups (7)

What we're about

Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu) organiseert Open State Foundation (http://www.openstate.eu/) de app competitie Hacking for Sustainability. De uitdaging: Kom met nieuwe toepassingen met de data uit Atlas Natuurlijk Kapitaal (http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/).

In deze online atlas staan data over ons natuurlijk kapitaal, van water- tot bomenstand, van insecten- tot otterpopulatie.

Heb je ideeën om mee te doen aan de app-competitie? Of wil je meer weten en je laten inspireren door andermans ideeën? Kom dan op 9 juni naar onze meetup.

Members (143)

Photos (19)