What we're about

Çok konuşulan mekansal zeka kavramının ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi? Kavramı daha yakından tanımak ister misiniz? Mekansal Bilgi sektörünü nasıl değiştirecek, sektördeki istihdamı nasıl arttıracak öğrenmek ister misiniz? Tüm bunlar için aşağıda bağlantısı bulunan HKMO Jeodezi ve Jeoinformasyon dergisindeki makaleyi inceleyebilirsiniz.  

https://dergipark.org.tr/hkmojjd/issue/47472/548082

Mekansal Zeka, Akıllı Şehirler kavramlarına ilişkin diğer paylaşımlar medium'da ...

Mekansal Bilişim İnisiyatifi, Türkiye'deki mekansal bilgi sektörünü ilgilendiren konularda katkı vermeye çalışan bir inisiyatiftir. Mekansal Bilişm İnisiyatifi (MBId) teknolojideki hızlı gelişime ve uygulamalardaki hızlı değişime neden olan yapay zeka teknolojisinin mekansal bilgi sektörüne olan etkilerini tartışacak, düşünce alışverişinde bulunacak gönülülük temelli bir kütle ve sinerji oluşturmak istemektedir. 
MBId moderatörlüğünde "Mekansal Zeka (Spatial Intelligence, Geospatial Intelligence, Location Intelligence)" başlığı altında endüstri 4.0, robotik, yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, mobil uygulamalar, veri bilimi, makine öğrenmesi, derin öğrenme, akıllı şehirler, sürücüsüz araçlar, İHA, kapalı alan konum belirleme, GIS, LBS, AR/VR/MR vb. ileri teknolojilerin mekansal bilgi endüstrisine olan etkileri ve bu endüstrideki kullanımları üzerine bilgi ve düşünce paylaşımında bulunabilmek, tartışmalar gerçekleştirebilmek ve işbirlikleri oluşturabilmek için buluştaylar düzenlenmektedir.
Mekansal veri/bilgi ile ilgilenen, mekansal teknolojileri kullanan ve yukarıda ifade edilen ileri teknolojilere ilgi gösteren herkes buluştaylara katılabilir ve düşüncelerini bizimle paylaşabilir.
Bu buluştayların düzenlemesindeki amaç mekansal zeka kavramının olgunlaşmasını sağlamak, mekansal uygulamalar için ileri teknolojilerin nasıl birlikte etkin olarak kullanılabileceğini göstermek, yapay zeka alanında gerçekleşen en son gelişmelerin mekansal zekaya olan yansımalarını tartışabilmek, mekansal zeka için kullanım senaryolarını oluşturmak, yenilik ekosisteminde mekansal zeka üzerine çalışan yerli girişimleri ortaya çıkarabilmek ve yakın gelecekte olabilecek potansiyel gelişmeleri tartışabilmek olarak ifade edilebilir.

Past events (20)

Photos (112)