What we're about

Çok konuşulan mekansal zeka kavramının ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi? Kavramı daha yakından tanımak ister misiniz? Mekansal Bilgi sektörünü nasıl değiştirecek, sektördeki istihdamı nasıl arttıracak öğrenmek ister misiniz? Tüm bunlar için aşağıda bağlantısı bulunan HKMO Jeodezi ve Jeoinformasyon dergisindeki makaleyi inceleyebilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/hkmojjd/issue/47472/548082

Mekansal Zeka, Akıllı Şehirler kavramlarına ilişkin diğer paylaşımlar medium (https://medium.com/@canerguney/yapay-zeka-%C3%A7a%C4%9F%C4%B1nda-mekansal-zeka-af68a1aafeb6)'da ...

Mekansal Bilişim İnisiyatifi, Türkiye'deki mekansal bilgi sektörünü ilgilendiren konularda katkı vermeye çalışan bir inisiyatiftir. Mekansal Bilişm İnisiyatifi (MBId) teknolojideki hızlı gelişime ve uygulamalardaki hızlı değişime neden olan yapay zeka teknolojisinin mekansal bilgi sektörüne olan etkilerini tartışacak, düşünce alışverişinde bulunacak gönülülük temelli bir kütle ve sinerji oluşturmak istemektedir.

MBId moderatörlüğünde "Mekansal Zeka (Spatial Intelligence, Geospatial Intelligence, Location Intelligence)" başlığı altında endüstri 4.0, robotik, yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, mobil uygulamalar, veri bilimi, makine öğrenmesi, derin öğrenme, akıllı şehirler, sürücüsüz araçlar, İHA, kapalı alan konum belirleme, GIS, LBS, AR/VR/MR vb. ileri teknolojilerin mekansal bilgi endüstrisine olan etkileri ve bu endüstrideki kullanımları üzerine bilgi ve düşünce paylaşımında bulunabilmek, tartışmalar gerçekleştirebilmek ve işbirlikleri oluşturabilmek için buluştaylar düzenlenmektedir.

Mekansal veri/bilgi ile ilgilenen, mekansal teknolojileri kullanan ve yukarıda ifade edilen ileri teknolojilere ilgi gösteren herkes buluştaylara katılabilir ve düşüncelerini bizimle paylaşabilir.

Bu buluştayların düzenlemesindeki amaç mekansal zeka kavramının olgunlaşmasını sağlamak, mekansal uygulamalar için ileri teknolojilerin nasıl birlikte etkin olarak kullanılabileceğini göstermek, yapay zeka alanında gerçekleşen en son gelişmelerin mekansal zekaya olan yansımalarını tartışabilmek, mekansal zeka için kullanım senaryolarını oluşturmak, yenilik ekosisteminde mekansal zeka üzerine çalışan yerli girişimleri ortaya çıkarabilmek ve yakın gelecekte olabilecek potansiyel gelişmeleri tartışabilmek olarak ifade edilebilir.

Upcoming events (1)

CBS Kongresi / GIS Congress

TBB Litai Konukevi

TRY 300.00

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kavramının önemi her geçen gün daha çok anlaşılmakta ve birbirinden çok farklı uygulama alanlarında gerek kamu gerekse özel sektör tarafından etkin olarak kullanılmaktadır. CBS politikalarını, uygulamalarını, teknolojilerini tartışmak ve bu konularda düşünce üretmek için TMMOB 6. CBS Kongresi 23-25 Ekim 2019 tarihlerinde "Akıllı" Şehir ve "Akıllı" Kırsal temasıyla Ankara'da düzenlenecektir. Daha ayrıntılı bilgiye kongre web sayfası http://cbskongresi.org/ adresinden ulaşılabilmektedir. CBS dünyasındaki gelişmeleri takip edebilmek, bu alanda iş geliştirebilmek ve iş birlikleri kurabilmek için CBS Kongresi önemli bir araçtır. Mekansal Bilgi/Bilişim endüstrisinin, mekansal zeka topluluğunun ve her düzeyden CBS uygulayıcısının ortak bir platformda küresel, ulusal ve yerel sorunlara çözüm arayabilmesi ve buna yönelik iş birlikleri kurabilmesi, mekansal veri/bilgi üretiminde ve kullanımındaki yenilikleri talip edebilmesi, farklı tematik alanlarda mekansal bilgiye dayalı iş geliştirme fırsatlarına sahip olabilmesi için ilgi gösteren herkesin kongreye katılımı ve katkı vermesi önemlidir. Gelin sizde katılın, bu etkinlikte sizin de düşüncelerinizi ifade etmek istediğiniz konular ve fırsatlar, esinleneceğiniz farklı kavramlar, etkileşime gireceğiniz yeni insanlar mutlaka olacaktır. CBS kongresine kayıt kongre web sitesi üzerinden yapılmaktadır. https://cbskongresi.org/

Past events (10)

Mekansal Zeka Buluştayı - Ankara #2

HKMO Ankara Şubesi MİSEM

Photos (90)