What we're about

#MeraKrypto jobbar för att steg för steg höja säkerheten på Internet. Genom att använda mer kryptering ökar kostnaden för avlyssning. Säkrare applikationer - på skrivbord, webben och i mobilen - ökar tryggheten och förtroendet för din Internet-baserade lösning. I gruppen sker erfarenhetsutbyte, diskussioner och arbete mot gemensamma mål. #MeraKrypto startades av ISOC-SE, Sunet, SNUS och DFRI.

Du hittar mer information om oss på http://merakrypto.se

Den här gruppen har sin verksamhet i Stockholm. Vi har också grupper i Göteborg (https://www.meetup.com/MeraKrypto-Goteborg/) och Malmö (https://www.meetup.com/MeraKrypto-Malmo/).

Past events (7)

CryptoParty med pepparkakor 14 december (DFRI)

Needs a location

#5 :: PKI, Slump och säkerhet - hur hänger det ihop?

Lärgården

#MeraKrypto #4: Utveckling med TLS (Uppsala)

UPSYS AB

#MeraKrypto #3:: TLS-introduktion och TLS-prestanda

.SE

Find us also at