Past Meetups (7)

What we're about

#MeraKrypto jobbar för att steg för steg höja säkerheten på Internet. Genom att använda mer kryptering ökar kostnaden för avlyssning. Säkrare applikationer - på skrivbord, webben och i mobilen - ökar tryggheten och förtroendet för din Internet-baserade lösning. I gruppen sker erfarenhetsutbyte, diskussioner och arbete mot gemensamma mål. #MeraKrypto startades av ISOC-SE, Sunet, SNUS och DFRI.

Du hittar mer information om oss på http://merakrypto.se

Den här gruppen har sin verksamhet i Stockholm. Vi har också grupper i Göteborg (http://www.meetup.com/MeraKrypto-Goteborg/) och Malmö (http://www.meetup.com/MeraKrypto-Malmo/).

Members (259)

Photos (13)

Find us also at