What we're about

Midtnorsk innovasjonsnettverk (forkortet MIN) er ett nettverk for faglig aktivitet og relasjonsbygging for alle som brenner for innovasjon i Midt-Norge. Bli med å fortsett innovasjonen av arbeidet med innovasjon i Midt-Norge.
Bakgrunnen for gruppen er et crowdwriting project for Innovasjonsboken som ble lansert i januar 2015 "Innovasjon i praksis - veien til den andre siden". Vi er 20 medforfattere fra Midt-Norge som har vært med på dette og i kjølvannet av engasjementet i dette arbeidet, ønsker vi å ta dette videre. Innholdet i boka gir en god ramme for aktuelle faglige tema.

Past events (23)

StartUp vs CorporateStartUp

FinTech inkubatoren F3

INNOVASJON OG KONKURRANSEFORTRINN

Industribygget

Fremtiden er nå!

EGGS DESIGN sine nye lokaler (venstre side)

Photos (98)