addressalign-toparrow-leftarrow-rightbackbellblockcalendarcameraccwcheckchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-small-downchevron-small-leftchevron-small-rightchevron-small-upchevron-upcircle-with-checkcircle-with-crosscircle-with-pluscrossdots-three-verticaleditemptyheartexporteye-with-lineeyefacebookfolderfullheartglobegmailgooglegroupsimageimagesinstagramlinklocation-pinm-swarmSearchmailmessagesminusmoremuplabelShape 3 + Rectangle 1outlookpersonJoin Group on CardStartprice-ribbonShapeShapeShapeImported LayersImported LayersImported Layersshieldstartickettrashtriangle-downtriangle-uptwitteruseryahoo

Hello Families

As Mixedrace Families Community reached one-year milestone on the 14th of December, we would like to thank you all for being part of this wonderful group.We also wish you merry Christmas and happy New Year 2015. May it be a year full of love, hope, success and happiness!


Ahoj všichni,

14. prosince Mixedrace Families oslavily své první výročí. Chtěli bychom Vám tímto poděkovat za to, že jste se stali členy této báječné skupiny. 

Zároveň Vám přejeme veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2015. Ať je to pro Vás rok plný lásky, naděje, úspěchů a spokojenosti!Mixed Race Families.

Are you of mixed race and living in the Czech Republic? Or are you of different race than the majority of the Czech population? If yes, then welcome on board. Our members are from allover the world and of different cultural backgrounds. Our aim is to meet and share all the many things we have in common and discuss those which some people see as different. Let’s talk about our life experiences in a society where we can easily get noticed. Meet other parents or people who face similar situations and are looking for answers to questions such as 

1. What language should I speak to my children? 

2. How shall I explain to my children that they look different from the majority of the society and make them comfortable about it? 

3. How can I make my kids to appreciate both cultures, mine and my partner’s? All are welcome! 


Smíšené rodiny 

Jste míšenec a žijete v České republice? Nebo jste jiné rasy než většina české populace? Pokud ano, vítejte na palubě. Naši členové pochází ze všech možných koutů světa a z nejrůznějších kultur. Naším cílem je se setkávat se a sdílet to, co máme společné, ale také diskutovat o tom, co někteří lidé při setkání s námi považují za velmi rozdílné. Pojďme hovořit o našich zkušenostech ve společnosti, kde si nás může každý lehce všimnout. Setkejte se s dalšími rodiči, nebo lidmi, kteří se dostávají do podobných situací jako Vy a hledají odpovědi na otázky typu:

 1. Kterým jazykem bych měl/a mluvit ke svým dětem? 

2. Jak mám svým dětem vysvětlit, že vypadají jinak, než většina zdejší společnosti a jak je přesvědčit, že to není žádný problém? 

3. Jak nejlépe děti naučit milovat obě kultury, ze kterých já a můj partner/ka pocházíme? Přijďte se s námi setkat, všichni jsou vítání!

Join us and be the first to know when new Meetups are scheduled
Log in with Facebook to find out
By creating a Meetup account, you agree to the Terms of Service

Recent Meetups

What's new

 

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy