Modern applications with Azure Search & Et sanntids lagsspill med .NET og Azure

NNUG Oslo
NNUG Oslo
Public group
Location image of event venue

Details

We will have two Azure centric talks this evening. First, Peter Lillevold and Loc Tan Vo will have a demo driven presentation on Azure Search. After the break, Rune Rystad will share his experiences from building an outdoor, real time, real life game with .NET and Azure.

Modern applications with Azure Search - Peter Lillevold & Loc Tan Vo

Azure Search is the new cloud search-as-a-service solution in the Azure suite. In this demo driven talk, we'll show how developers can benefit from this ready-to-use service to add search experiences to their applications.

Starting out with a quick high level introduction, we'll then dive into demos showing how to create and push data into the index. Further, we'll spend the rest of the talk showing how to use the query language and build search capabilities modern applications require.

--

Peter Lillevold works as lead developer and architect at 4Subsea, building digital services for the oil & gas industry. With close to 20 years slinging code, of which 15 years on the .NET platform, Peter have seen Azure go live and have pushed apps to the cloud ever since. He has previously held presentations at NNUG, back in the good old days, talking about continuous integration and whatnot.

Loc Tan Vo works as a senior consultant at Forse. He has been working full time with .NET since 2007, and Azure the last 4-5 years. Loc is active in the community being one of the organizers of the NNUG Oslo Meetup since 2014. He has previously held two presentations at NNUG about Lucene and Mono.

Hvordan vi lagde et utendørs, sanntids lagspill med .NET og Azure - Rune Rystad

Mange firmaer har sine “geekends” hvor de reiser vekk, programmerer noe og har det moro sammen. I fjor høst reiste Bouvet til Oscarsborg i Oslofjorden og arrangerte en konkurranse mellom avdelingene som sverger til henholdsvis Java- og Microsoft-teknologi: Bouvet Battle Royale - En utendørs poengjakt hvor lagene måtte bruke tiden fram til start for å programmere sin egen kartklient for å se hvor på øya poengene lå skjult. Altså et utendørs, GPS-basert, lagspill.

I tillegg til selve kodekampen, kommer vi innom flere områder i løsningen hvor vi begrunner valg basert på tidligere erfaringer - både fra konsulentbransjen og tidligere gjennomføringer av konseptet. Disse kan være interessante fra et generelt synspunkt - eller såpass relevante at du kan ta dem videre til prosjektet du jobber på til daglig (eller begge deler).

Kom til denne sesjonen og få innblikk i: Hvilke premisser vi jobbet etter for å finne på et morsomt konsept.Hvordan vi bygde servertjenestene som klientene kommuniserte med.Teknologivalg med ASP.NET Web API, Entity Framework 6 m/Code First Migrations, Swagger m/Swashbuckle, Azure Web App og Azure SQL Server. Integrasjoner mot Google Maps, Spreadsheet og Earth.Hvordan automatiske ende-til-ende-tester gav oss utviklingsfart.Andre generelle arkitekturgrep og taktiske triks.Hva vi forbedret før andre gjennomføring i høst.Hva som kunne vært morsomt å gjøre videre med spillkonseptet. Hvordan den tekniske arkitekturen kan forbedres ytterligere (og ikke minst utnytte flere fancy tjenester i Azure)Hva deltakerne kunne lære under programmeringen av klientene.Hvordan du kan tjuvlåne konseptet og gjennomføre det for din bedrift...

--

Rune Rystad jobber som seniorkonsulent i Bouvet og har erfaring fra ulike bransjer og løsninger basert på Microsoft-teknologi siden 2002. Rune var styremedlem i NNUG fra 2010 til 2012 og har holdt foredrag for oss to ganger tidligere; om konfigurasjonsstyring og om ytelsestesting med JMeter.