What we're about

2019 December New name: Norwegian Microsoft 365 Community #NO365C

2017 July Norwegian Office 365 Community

Norwegian SharePoint Community og Microsoft UC User Group Norway slår seg sammen og blir Norwegian Office 365 Community!

Teknologien endrer seg raskt og det å jobbe på tvers av alle produktene i Office 365 er det mange som gjør. Vi ser det derfor naturlig å organisere disse brukergruppene i et samlet Office 365 fagnettverk.

Målet er å dele kunnskap på tvers av produktene samt skape ett felles fagmiljø for utviklere, IT pro, forretnings- og sluttbrukere.

Vi vil opprettholde kvartals-vise fysiske møter i Oslo og supplere med virtuelle arrangement for å nå hele landet. Fokus er Office 365 og omkringliggende teknologier.

Styret består av:

Lasse Wedø - Ståle Hansen - Merethe Stave

Gruppen har hovedtilholdssted på LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=61283&trk=anet_ug_hm

Meetup gruppen for Oslo er en praktisk måte å håndtere påmeldinger på.

Upcoming events (4)

Conditional Access

Needs a location

Online Speakers Call - 1-2 speakers slots a 0,5-1 hrs

All about Tasks - Project Online - To do - Planner

Needs a location

Speakers Call - 2 speakers slots a 1 hrs Sponsor Call - sponsor food and refreshment at 5 pm start and/or venue At Oslo location

Deep dive - Project Online

Needs a location

Online Speakers Call - 2 speakers slots a 1 hrs

Best practices and learnings - User Adoption

Needs a location

Speakers Call - 2 speakers slots a 1 hrs Sponsor Call - sponsor food and refreshment at 5 pm start and/or venue

Past events (38)

Highlights of latest news in Microsoft 365

Online event

Photos (48)