What we're about

Norwegian Office 365 Community

Norwegian SharePoint Community og Microsoft UC User Group Norway slår seg sammen og blir Norwegian Office 365 Community!

Teknologien endrer seg raskt og det å jobbe på tvers av alle produktene i Office 365 er det mange som gjør. Vi ser det derfor naturlig å organisere disse brukergruppene i et samlet Office 365 fagnettverk.

Målet er å dele kunnskap på tvers av produktene samt skape ett felles fagmiljø for utviklere, IT pro, forretnings- og sluttbrukere.

Vi vil opprettholde kvartals-vise fysiske møter i Oslo og supplere med virtuelle arrangement for å nå hele landet. Fokus er Office 365 og omkringliggende teknologier.

Styret består av:

Lasse Wedø

Ståle Hansen

Michael Svenson

Jan Maximilian Winther Kristiansen

Merethe Stave

Gruppen har hovedtilholdssted på LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=61283&trk=anet_ug_hm

Meetup gruppen for Oslo er en praktisk måte å håndtere påmeldinger på.

Past events (23)

Norwegian Office 365 Community meeting in Stavanger!

Sopra Steria Stavanger (Winthershall building)

Online Meeting: Microsoft Teams & nyheter

Skype for Business

Photos (28)

Find us also at