Next Meetup

Flow & Governance and more...(to come)
Time to meet again! If you would like to share your company's journey into Office 365 or anything else related to the Office 365 tools, please feel free to contact us. We have one open session that is not taken. Looking forward to meet you all in september! We are also planning a meetup in Stavanger, so if anyone would like to take the stage there, please contact us! We will have two sessions in Stavanger as well. Wishing you all a pleasant and nice summer! From all of us at the Norwegian Office 365 Community Mikael, Ståle, Lasse, Jan Maxilimillian and Merethe

Needs a location

What we're about

Norwegian Office 365 Community

Norwegian SharePoint Community og Microsoft UC User Group Norway slår seg sammen og blir Norwegian Office 365 Community!

Teknologien endrer seg raskt og det å jobbe på tvers av alle produktene i Office 365 er det mange som gjør. Vi ser det derfor naturlig å organisere disse brukergruppene i et samlet Office 365 fagnettverk.

Målet er å dele kunnskap på tvers av produktene samt skape ett felles fagmiljø for utviklere, IT pro, forretnings- og sluttbrukere.

Vi vil opprettholde kvartals-vise fysiske møter i Oslo og supplere med virtuelle arrangement for å nå hele landet. Fokus er Office 365 og omkringliggende teknologier.

Styret består av:

Lasse Wedø

Ståle Hansen

Michael Svenson

Jan Maximilian Winther Kristiansen

Merethe Stave

Gruppen har hovedtilholdssted på LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=61283&trk=anet_ug_hm

Meetup gruppen for Oslo er en praktisk måte å håndtere påmeldinger på.

Members (791)

Photos (26)

Find us also at