What we're about

Giao lưu, trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến Wordpress tại Nha Trang.

WordPress Global Community Sponsors help fund WordPress Meetup groups and WordCamps around the world. Thank you to WordPress.com, WooCommerce, Jetpack, Nexcess, Bluehost, and Weglot, for their support!

Past events (14)

Nha Trang WordPress Meetup 12/2020

VIVA STAR COFFEE NHA TRANG

Nha Trang WordPress Meetup 10/2020

Toong

Nha Trang WordPress Meetup Tháng 6/202

Toong

Nha Trang WordPress Meetup Tháng 02/2020

Online Marketing Nha Trang | TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHATECH

Photos (117)