Past Meetup

Global WordPress Translation Day 3 – Nha Trang

This Meetup is past

8 people went

Location image of event venue

Details

Global WordPress Translation Day 3 – Nha Trang

Ngày 30/09/2017, wordpress.org sẽ tổ chức Global WordPress Translation Day 3 (Mình tạm dịch là ngày hội Dịch Thuật WordPress)

Trong 24h ngày 30/09/2017, tất cả người dùng WordPress trên toàn thế giới sẽ cùng tham gia vào việc dịch WordPress core, theme, plugin. Bên cạnh đó là chào đón và hướng dẫn những người mới tham gia vào cộng đồng dịch thuật WordPress.

Để GWTD thành công thì yếu tố quan trọng nhất chính là các Local events, nơi các dịch giả WordPress sẽ gặp mặt, nói chuyện và cùng thảo luận về việc dịch WordPress, và tất nhiên là tiến hành dịch WordPress rồi; chúng ta cũng sẽ chào đón thành viên mới cũng tại các local events này. (Xem tất cả các local events của GWTD3 tại đây (https://wptranslationday.org/local-events))

Để hưởng ứng GWTD3, nhóm WordPress tiếng Việt sẽ tổ chức một local event dưới dạng một meetup vào sáng thứ 7 ngày 30/9/2017 tại Nha Trang. Chúng ta sẽ cùng gặp mặt, làm quen, trò chuyện về WordPress. Chúng ta có thể nói về code, vận hành, tối ưu, xu hướng,… và tất nhiên là việc dịch WordPress rồi ;).

Nội dung Meetup

- Chào mừng và hướng dẫn thành viên mới tham gia

- Tổng quan về việc dịch WordPress

- Hướng dẫn dịch WordPress.

- Keynote chuyên đề của các speakers:

+ Tăng Cường Bảo Mật Cho Website Sử Dụng WordPress
Speakers: Mr. Minh Nguyen (CEO Minh Duy Solutions)

+ Update...

Thời gian:

9h – 11h thứ 7 ngày 30/9/2017 – GMT+7

Địa điểm:

Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc

101 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Tất cả nhà tài trợ và mọi người tham gia giúp đỡ sẽ được credit ở bài tổng kết về meetup trên trang Blog của WordPress Nha Trang#WPTranslationDay #WPTranslationDayNhaTrang