Past Meetup

Oslo Testpub #59 - Big testing!

This Meetup is past

29 people went

Location image of event venue

Details

Denne gangen er det testpub sammen med Promis Qualify.

«I hvilken grad kan kunnskap fra software-testing benyttes for å teste integrerte leveranser i store byggeprosjekter? Kan metodeverk og verktøy hentet fra utviklingsprosjektene våre brukes til å teste mer enn bare IKT-løsninger? Kan samme metodikk også benyttes til å evaluere driftsklarheten til nye bygningsmasser, teknisk utstyr og arbeidsprosesser for å ivareta hensynet til fremtidige brukere? Med praktiske eksempler fra testgjennomføringen på vellykkede milliardprosjekter som Terminal 2 på Oslo lufthavn og det prisbelønte nye Østfoldsykehuset på Kalnes, belyser de tre foredragsholderne helt nye bruksområder for kompetansen og erfaringen som bransjen vår har opparbeidet seg fra test og kvalitetssikring av programvare gjennom flere tiår. Hvorfor begrense seg til test av desktopapplikasjoner og mobil-apper, når vi like godt kan teste flyplasser og sykehus!»

Wilhelm Otnes (ÅF Consult)
(https://www.linkedin.com/in/otnes-wilhelm-767465/)
Wilhelm har lang erfaring innenfor utvikling, test og driftssetting av løsninger i organisasjoner med en stor bredde av IT-løsninger. Han har bl.a. jobbet med bookingssystemer, nettverksløsninger, bagasjeløsninger, IT-arkitektur, og grensesnitt mellom forretningsprosesser og IT-systemer.

Kolbjørn Njøten (Sogeti)
(https://www.linkedin.com/in/kolbjornnjoten/)
Kolbjørn har en allsidig bakgrunn fra test og ledelse av større IT-prosjekter innenfor flere områder – blant annet helse, transport og luftfart.

Christian Brødsjø (Promis Qualify)
(https://www.linkedin.com/in/christianbrodsjo/)
Christian har bred erfaring innenfor testledelse og -rådgivning fra store og samfunnskritiske prosjekter, programmer og forvaltningsporteføljer i offentlig og privat sektor – både på leverandør- og kundesiden.

Promis Qualify disker opp med fingermat og drikke.