Oslo Testpub #74 - Riskstorming workshop

Are you going?

19 people going

Share:

Lakkegata 53

Lakkegata 53 · Oslo

How to find us

Sundtkvartalet, Lakkegata 53, 4.de etg i kurslokalene til Knowit Test School

Location image of event venue

Details

Denne gangen er vi sammen med Knowit.

Riskstorming er en måte å diskutere og tenke på risiko i dine prosjekter. I grupper skal vi visualisere og drøfte kvalitet og risiko ved hjelp av testsphere kortene. Målet er å komme til enighet om de viktigste kvalitets-aspektene ved en applikasjon, for så å identifisere de største risikoene rundt disse aspektene, og tilslutt diskutere måter å imøtekomme og forhindre disse risikoene på.

Ved å gjøre dette med kortene og spill-matten opererer man med begrensende rammer, og blir dermed tvunget til å diskutere og prioritere til gruppen har kommet til enighet om de seks viktigste kvalitetsaspektene og risikofaktorene. Slik legger man forholdene til rette for diskusjoner om kvalitet og risiko i teamet, og de gitte rammene – heller enn å begrense samtalen – kan fostre diskusjoner teamet ellers ikke ville hatt om produktet.

På basis av diskusjonen og resultatet (kortene og post-its på spill-matten) skal gruppen utforme en teststrategi som adresserer de identifiserte risikoene, og presentere dem for hverandre.

For mer info se: https://www.ministryoftesting.com/testsphere/riskstorming