Helsinki Loves Developers: Älykästä liikkumista avoimella datalla

Open Data Finland
Open Data Finland
Public group

Helsinki City Hall

Pohjoisesplanadi 11-13 · Helsinki

How to find us

https://servicemap.hel.fi/unit/58494

Location image of event venue

Details

Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki ja kokonaisvaltaisesti toimivan älykkään liikennejärjestelmän edelläkävijä. Liikenne on nopeimmin muuttuvia sektoreita teknologian, jakamistalouden ja päästövähennystavoitteiden takia. Helsinki toimii jo testialustana uusille älykkään liikkumisen palveluille, mikä edellyttää ja myös osaltaan tuottaa dataa. Tiesitkö, että Helsinki jakaa julkisia datojaan avoimena datana? Mitä liikenteeseen liittyvää dataa on jo auki ja mitä voisi vielä avata? Millaisia älyliikennehankkeita Helsingissä on käynnissä? Miten datoja hyödynnetään tai voisi hyödyntää?

Tervetuloa maanantaina[masked] klo 15-18 Helsinki Loves Developers -tilaisuuteen oppimaan ja osallistumaan avoimeen keskusteluun älyliikenteestä ja hyödynnettävissä olevista datoista. Tilaisuus järjestetään Helsingin kaupungintalon Tapahtumatorilla (Pohjoisesplanadi 11-13) ja on kaikille avoin ja maksuton.

Tilaisuus järjestetään suomeksi, mutta osa esityksistä ja keskustelusta voidaan tarvittaessa pitää englanniksi.

Tilaisuuden alustava ohjelma:
15.00 Tervetuloa!
15.05 Liikkuminen Helsingissä nyt ja tulevaisuudessa, Mikko Lehtonen
15.15 Liikkumiseen liittyvät avoimet ja mahdollisesti avattavat datat mahdollisuuksineen
- Kaupunkiympäristön toimiala, Katja Moilanen ja Jussi Yli-Seppälä
- Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Tuomas Blom
- HSL, Sami Räsänen
- Helsingin yliopisto: Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi, Elias Willberg
- Muita liikenneaiheisia datoja, HRI
16.15 Tauko
16.30 Älykästä liikkumista edistäviä hankkeita
- Forum Virium Helsinki, Raimo Tengvall
- Haaga-Helia, case nopeusnäyttödata
17.00 Työpaja
17.50 Yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen

Lisätietoja: https://hri.fi/fi/helsinki-loves-developers-alykasta-liikkumista-avoimella-datalla/

Tämä tapahtuma on myös Facebookissa: https://www.facebook.com/events/2272539876371297/
---------------------------------------------------------------------

Smart mobility with open data

City of Helsinki wants to be the most functional city in the world. Helsinki is a pioneer in overall functional smart traffic systems. Traffic and transport are becoming one of the fastest-growing sectors today due to technology, sharing economy and ambition to reduce emissions. Helsinki already serves as a testing platform in the commercialization of new smart mobility solutions – data is needed and also produced in this development. Did you know that the City of Helsinki shares its public data as open data? But which kind of traffic data is already available and which data could still be opened up? Which kind of projects regarding smart mobility are going on in Helsinki? How the data is or could be used?

Welcome to Helsinki Loves Developers meetup on Monday 25th November 2019 at 3-6 pm to learn and contribute to the open discussion around smart mobility and open data. The venue is the Helsinki City Hall Lobby, Tapahtumatori (Pohjoisesplanadi 11-13). The event is open for everyone and free of charge. The event will be held in Finnish but some presentations and discussions can also be held in English if needed.

The program is published above in Finnish.

This event is also at Facebook: https://www.facebook.com/events/2272539876371297/