Next Meetup

Live Lab project in Fieldlab ClickNL
Het project Live Lab staat op het punt om naar de implementatiefase te gaan. Het Fieldlab van Click.nl lijkt hiervoor een goede motor te zijn die dit mogelijk maakt. Een ontwerpend onderzoek in een live setting zou een goed voorstel kunnen zijn. We willen met deze Meetup kansen in beeld brengen en tot afspraken komen om dit samen op te pakken. Wil je als partner organisatie meedoen of op een ander manier meedenken en meedoen? Kom dan naar deze bijeenkomst. Meer over Fieldlab: https://www.clicknl.nl/fieldlab-sociale-cohesie/ Meer over Live Lab: http://www.stadslabeindhoven.nl/

Albert van Abbehuis

Bilderdijklaan 19 · Eindhoven