Zagotavljanje dolgoročne podpore za programske izdelke (LTS)

This is a past event

18 people went

Location image of event venue

Details

Tokrat manjši odklon od običajnih library / framework / platform tematik. Govorili bomo o primeru prakse iz resničnega sveta in sicer kako zagotoviti dolgoročno podporo (LTS) za programske izdelke, ki vsebujejo veliko število knjižnic.

Treba je, recimo, poskrbeti za nekaj očitnih stvari. Najprej so tukaj hrošči in varnostne luknje, pogosto ne v kodi našega produkta, ampak tretjih knjižnicah, ki jih uporabljamo. Najprej moramo imeti dober proces za zaznavanje novo odkritih varnostnih lukenj. Učinkovit proces mora vključevati dobro sledljivost soodvisnosti med knjižnicami in applikacijskimi moduli. Kompilacija programskih paketov mora biti ponovljiva za vsako verzijo in celoten postopek mora biti avtomatiziran, da lahko po potrebi hitro ukrepamo in pripravimo posodobitve.

Pokazali bomo tudi nekaj konkretnih koristnih tehnik, kot je, recimo, usklajevanje verzij knjižnic med različnimi produkti, ki nam zmanjša število različnih odvisnosti.

Predaval bo Matej Lazar, ki je del RedHatove ekipe zadolžene za ponovljivo kompilacijo in razvoj s tem povezanih orodij in smernic za 'middleware' produkte.

Lepo vabljeni!

(Poligon at beer o'clock)