Next Meetup

Nasjonale Felleskomponenter
Oversikt av felleskomponenter hos Brønnøysundregistrene, DIFI og KS Vidar Holmane, Prosjektleder, Brønnøysundregistrene Den nasjonale plattformen for deling av data, innovasjon og verdiskaping i 2020 og 2025 Den digitale transformasjonen innebærer et skifte i fokus. Vekk fra enkeltløsninger, over til plattformtenkning og reelt samarbeid på alle måter. Finn ut hvorfor og hvordan Altinn++ gjør jobben som den nasjonale tverrsektorielle plattformen for samhandling, deling av data, innovasjon og verdiskaping i offentlig og privat sektor, og hva plattformen vil tilby i 2020 og 2025. Ellen Strålberg og Rune Kjørlaug, DIFI Smart utnyttelse av data og informasjon er en strategisk premiss for endring i offentlig sektor OECD påpeker i sin rapport «Digital Government Review of Norway» at det i Norge ligger til rette for å utvikle en datadrevet offentlig sektor, men at denne muligheten ikke er utnyttet. Hva finnes av løsninger i dag, og hva ser vi for oss på sikt? I dette foredraget vil du høre om eFormidling som er et konsept for sikker og effektiv meldingsutveksling i offentlig sektor, samt en ny utredning som vil vurdere hvordan vi kan utnytte data og informasjon det offentlige har på en smartere måte. Astrid Øksenvåg, KS Kommunesektorens organisasjon FIKS – plattform for digital samhandling i kommunal sektor Hvordan sikre effektiv samhandling med over 400 kommuner og fylkeskommuner? Siden starten med SvarUT har KS bygget opp FIKS til å tilby et sett av funksjonalitet som øker farten i digitaliseringen av kommunal sektor.

Knowit at Sundtkvartalet

Lakkegatan 53 · Oslo

1 comment

Upcoming Meetups

Past Meetups (71)

What we're about

Gruppe for deg som er interessert i utvikling av arkitektur som fagområde.

OSWA Manifest

1. Arkitektur som bærebjelke for verdiskapning og lønnsomhet i virksomheten fremfor arkitektur som konsekvens av prosjekter og kode.

2. Ansvarligjøring og sporbarhet i arkitekturvalg fremfor visjoner, arkitekturskisser og gode ideer.

3. Arkitektur som proaktiv balanse mellom prosjekt og organisasjon fremfor arkitektur for regulering og standardisering.

4. Arkitektur som realisering av forretningsstrategi fremfor arkitektur drevet av produkt og teknologivalg.

5. Arkitekter som pådrivere for kunnskap og kultur fremfor teknologifokuserte guruer og beslutningstakere.

OSWA Norway Manifesto in English

1. Architecture as a foundation for value and profit OVER architecture as a result of projects and software development.

2. Responsibility and traceability in architecture decisions OVER architecture visions, architecture diagrams and great ideas.

3. Architecture as pro-active balance between project(s) and organization OVER architecture to regulate and standardize.

4. Architecture as an enabler of business strategy OVER architecture driven from product and technology.

5. Architects as promoters of knowledge and learning culture OVER technology focused gurus and decision makers.

Members (2,067)

Photos (188)

Find us also at