Hackaton

Oslo Xamarin Meetup
Oslo Xamarin Meetup
Public group

Teknologihuset

Pilestredet 56 · Oslo

How to find us

Ta 17 eller 18-trikken og gå av i Pilestredet. Teknologihuset ligger ved siden av holdeplassen.

Location image of event venue

Details

-Velkommen
- Presentasjon av mulige prosjekter for kvelden:
- Mobile Services Offline/Online Adressebok
- Addressebok i Forms.App (iOS/Android/WP)
- SQLite/PCL
- Inkludere native biblioteker i iOS
- Evt. andre caser (Ta med!!) - 2 minutters presentasjoner

Vi setter i gang å kode!! Gå gjerne sammen i hverandres prosjekter og jobb i grupper.

Hvert 30.minutt kjører vi lyntale på 5 minutter med korte presentasjoner av hva dere jobber med (hvis ønskelig).

Pizza og brus

Premier/trekning

NB: Ta med laptop med Xamarin (hvis trial har gått ut, send en mail til [masked] og be om forlengelse!)