Past Meetups (21)

What we're about

Public Group

Øvelse gjør mester! For utviklere som ønsker å forbedre sine programmeringsferdigheter. Vi treffes og øver på programmering med ulike temaer, f.eks TDD, Design patterns eller parprogrammering.

Members (512)

Photos (92)