What we're about

Øvelse gjør mester! For utviklere som ønsker å forbedre sine programmeringsferdigheter. Vi treffes og øver på programmering med ulike temaer, f.eks TDD, Design patterns eller parprogrammering.

Past events (21)

Wumpus: Exploring Diversity

Iterate AS Office

February Coding Dojo

Conduct

January Coding Dojo: Extreme Startup

Miles