What we're about

PEPUG, czyli Polska Grupa Użytkowników i Profesjonalistów Exchange (Polish Exchange Pro and Users Group) jest grupą administratorów, konsultantów, inżynierów systemowych zajmujących się systemami wymiany wiadomości we organizacjach - Exchange Server, Skype for Business Server, Office 365, czasem SharePointem, czasem Active Directory, ale także szerzej - wsparciem podstawowej infrastruktury niezbędnej dla Information Workers. Grupa odbywa swoje spotkania (fizycznie i używając Skype for Business) w 3 wtorek miesiąca, od połowy 2006 roku.

Past events (18)

Office Servers Summit 2018

Microsoft Polska

PEPUG79 - Porozmawiajmy o ochronie danych

APN Promise

Photos (9)

Find us also at