What we're about

من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است

سفرهایی معنوی یک روزه آلفا سفرهایی هستند به مدت یک شبانه روز به مناطق آرامش بخش اطراف تورنتو
Mindfulness ,Meditation and CBT و با حضور مشاوران خبره در عرصه
در این سفرها و در کارگاهای مربوطه در حضور مشاور حرفه ای ضمن لذت بردن از محیط آرام و بدور از گرفتاری های عصر جدید تلاش می کنیم با راه های کنترل اضطرابها و افسردگیهایمان آشنا شویم و خطاهای شناختی منجر به این مشکلات را در خودمان کشف و کنترل کنیم.
درضمن اعضا گروه می توانند سوالات خود را با مشاور مطرح کنند

Upcoming events (1)

One Day Spiritual Tour

K0K 2X0

CA$100.00

1026 Merrill Road,

Past events (4)

Photos (21)