What we're about

Community voor (HR) professionals die samen de organisatie (en HR-rollen) van de toekomst willen ontdekken en aan de vooravond staan of zich al middenin de transitie naar anders (wendbaar) organiseren bevinden > connecten, kennisdelen, visie ontwikkelen, ervaringen uitwisselen, reflecteren en van elkaar leren.

De 12 ingredienten van Wendbare Organisaties wordt hierbij als kapstok gebruikt.

#PizzaOrgs #12ingredienten #WendbareOrganisaties #FutureHR #AgileHR #zelfsturing #mens-en waardengedrevenLeiderschap #SharedPurpose

Past events (3)

Photos (12)

Find us also at