What we're about

This a group for everybody in Plzen interested in Artificial Intelligence and Machine Learning. We’re planning to meet several times a year with presentations about new methods in the field as well as some real implementations.

Feel free to join our slack channel: pilsen-ai-ml-meetup.slack.com (https://pilsen-ai-ml-meetup.slack.com/)

Upcoming events (1)

Pátý plzeňský meetup - neuronové sítě

U Prazdroje

Pátý plzeňský meetup bude zaměřen na neuronové sítě a bude se konat v prostorách firmy CertiCon (Hamburk Business Center, U Prazdroje 2807/8). V první přednášce nám Martin Majer ukáže, jak vyvíjet a debuggovat neuronové sítě. Zaměří se především na to, jak předcházet běžným chybám a představí nám praktické tipy a triky, které v kurzech na neuronové sítě nenajdeme. Ve druhé přednášce nám Pavel Potoček popíše, se kterými problémy se potýká výzkum v oblasti hlubokého učení. Ukáže, proč je teoretická analýza neuronových sítí extrémně složitá a proč jsou často i ze správné analýzy vyvozovány chybné závěry. Jádrem přednášky bude popis řady současných i historických omylů a miskoncepcí. Na závěr budou ukázány možnosti aplikace popsaných faktů do praxe. Časový plán: 18:00 - 18:15 Drobné občerstvení 18:15 - 19:00 Martin Majer - Debugging Neural Networks 19:00 - 19:30 Přestávka s občerstvením 19:30 - 20:15 Pavel Potoček - Neural Networks - Theory vs. Practice 20:15 - 21:30 Networking Medailonky prezentujících: Martin Majer vystudoval obor Kybernetika a řídicí technika na Fakultě aplikovaných věd ZČU se zaměřením na umělou inteligenci, kde se věnoval zejména zpracování řeči. Během studia nastoupil jako data scientist do společnosti PwC, kde vyvíjel modely pro české i mezinárodní banky a pojišťovny. Od loňského roku působí jako výzkumník a vývojář ve společnosti CertiCon. Zde je zodpovědný za vývoj prototypů v oblasti zpracování obrazu a za jejich transformaci do produkčního řešení. Momentálně se věnuje problematice sledování a reidentifikaci osob v multikamerovém systému. Pavel Potoček vystudoval obor Umělá inteligence na Fakultě elektrotechnické na ČVUT v Praze. V rámci studia se věnoval hlavně matematice, počítačovému vidění a počítačové bezpečnosti. Následně zkoumal aplikace AI v síťové bezpečnosti v Ciscu, než přešel k úlohám zpracování obrazu - nejprve v automobilovém průmyslu, potom ve výzkumném oddělení společnosti CertiCon. Zde se nyní věnuje analýze videí z dohledových kamerových systémů a průmyslovým aplikacím počítačového vidění.

Past events (4)

Plzeňský AI a ML meetup

TechHeaven HUB

Photos (59)