What we're about

Pune Writers' Group is an independent community of writers practicing craft, making culture. We meet and write together and, discuss literature, art, society and science five times a week. On Monday, Wednesday, Thursday, Saturday and Sunday via Zoom.

https://us02web.zoom.us/j/4476361309?pwd=UlVmVk5iNmZ5MitiT0hkZzRFSjEwQT09

Meeting ID: 447 636 1309
Password: 2KPUZh

Upcoming events (4+)

Sunday Feedback Session: Get Feedback on Your Writing

Online event

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/4476361309?pwd=UlVmVk5iNmZ5MitiT0hkZzRFSjEwQT09

Meeting ID:[masked]
Password: 2KPUZh
Every Sunday, 12 p.m. to 2 p.m.

-------------------

Want to write? Want to free the writer-poet trapped inside you?

If you have a story to tell, a poem shining on the horizon, a pen that itches to write, then look no further. Pune Writers' Group 's Sunday Feedback Sessions are the right place for you.

We understand writing can be a tricky business. Solitude, confusion and self-doubt can mute the words. So, join us as we read each other's writing, provide constructive critique and work on the craft together as a group.

If you are not already working on a project, our craft exercises can help you flex the writing muscle.
Find them here: http://bit.ly/pwg_craft_exercises

Every Sunday noon, we come together and devote our time to the writing muse.

See you there, fellow wordsmiths!!

चला लिहिते होऊया: Marathi Reading, Writing & Feedback Session

Meeting room will open 15 minutes before the session

Link: https://us02web.zoom.us/j/4476361309?pwd=UlVmVk5iNmZ5MitiT0hkZzRFSjEwQT09

Meeting ID:[masked]
Password: 2KPUZh

------------------------------------------------

चला लिहिते होऊया
पुणे मराठी लेखकगटामध्ये सामील होण्यास तुम्हाला नक्कीच आवडेल. आपण उत्स्फूर्तपणे लिहिले; प्रसंग, घटना, आठवणी, एखादा सल, आनंदाने भरलेले मन किंवा एखादे मनातले गुपित आपल्याच शब्दांत साकार झाले आणि कागदावर उतरले तर, तुम्हाला नक्कीच ते इतरांना वाचायला देण्यास किंवा वाचून दाखवण्यास आवडेल हो ना! अभिप्रायाची देवाणघेवाणही अनुभवता येईल.
आणि ह्या साऱ्यातून निर्मळ आनंद मिळत गेला तर त्या तुमच्यासारख्याच 'लिहिते' होणाऱ्यांना बरोबर घेऊन तुम्हाला किंचित लेखक व्हायला पण आवडेल. याची मला खात्री आहे, म्हणूनच आम्ही तुम्हाला हे व्यासपीठ देऊ करत आहोत.
मग, भेटू या ना.

------------------------------------------------

श्रीमती नीलिमा श्रीराम शिकारखाने या ‘विश्रांती’ दिवाळी अंकाच्या मालक, प्रकाशक, संपादक आहेत. त्यांच्याकडे ‘विश्रांती’ नावाने गेल्या पस्तीस वर्षाचा (१९८४ ते २०१९) दिवाळी अंक परंपरेचा शाश्वत ठेवा आहे. सारे बालपण, सारे शालेय शिक्षण तालुका पातळीवरच्या छोट्या दौंड गावात झाले. मॅट्रीक (१९७२), बी.कॉम. पुणे विद्यापीठ (१९८२ ) , एम.ए., एस.एन.डी.टी. विद्यापीठ (१९८८).

त्यांची पहिली कादंबरी “आस अंतरीची” १९८१ मध्ये ‘निहार’ या दिवाळी अंकात प्रसिध्द झाली. म्हणजे पदवीधर होण्या अगोदर त्या कादंबरी लेखिका झाल्या.. दुसरी आवृत्ती १९९१ मध्ये. अनेक मासिके, दैनिकांमध्ये त्यांच्या लेख, कथा, कविता या साहित्याला प्रसिध्दी मिळाली आहे.

Sunday Feedback Session: Get Feedback on Your Writing

Online event

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/4476361309?pwd=UlVmVk5iNmZ5MitiT0hkZzRFSjEwQT09

Meeting ID:[masked]
Password: 2KPUZh
Every Sunday, 12 p.m. to 2 p.m.

-------------------

Want to write? Want to free the writer-poet trapped inside you?

If you have a story to tell, a poem shining on the horizon, a pen that itches to write, then look no further. Pune Writers' Group 's Sunday Feedback Sessions are the right place for you.

We understand writing can be a tricky business. Solitude, confusion and self-doubt can mute the words. So, join us as we read each other's writing, provide constructive critique and work on the craft together as a group.

If you are not already working on a project, our craft exercises can help you flex the writing muscle.
Find them here: http://bit.ly/pwg_craft_exercises

Every Sunday noon, we come together and devote our time to the writing muse.

See you there, fellow wordsmiths!!

Sunday Feedback Session: Get Feedback on Your Writing

Online event

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/4476361309?pwd=UlVmVk5iNmZ5MitiT0hkZzRFSjEwQT09

Meeting ID:[masked]
Password: 2KPUZh
Every Sunday, 12 p.m. to 2 p.m.

-------------------

Want to write? Want to free the writer-poet trapped inside you?

If you have a story to tell, a poem shining on the horizon, a pen that itches to write, then look no further. Pune Writers' Group 's Sunday Feedback Sessions are the right place for you.

We understand writing can be a tricky business. Solitude, confusion and self-doubt can mute the words. So, join us as we read each other's writing, provide constructive critique and work on the craft together as a group.

If you are not already working on a project, our craft exercises can help you flex the writing muscle.
Find them here: http://bit.ly/pwg_craft_exercises

Every Sunday noon, we come together and devote our time to the writing muse.

See you there, fellow wordsmiths!!

Past events (474)

Sunday Feedback Session: Get Feedback on Your Writing

Online event

Photos (638)