Past Meetup

PyData Trojmiasto #10

This Meetup is past

58 people went

Location image of event venue

Details

We are pleased to invite everyone interested in ML, AI and Data Science to join us on our 10th PyData Trojmiasto meetup, which will take place on 14th of November.

We are meeting at Gdański Park Naukowo Technologiczny, located at "Trzy Lipy 3" street, building C, room ABC (first floor). Please look at the map below:

http://www.gpnt.pl/media/1051/mapka-gpn-t-budynki.jpg?width=498.62195682131374&height=500

Partners:
Gdanski Park Nauko Technologiczny - venue provider.
Fundacja CODE:ME - legals and support

Agenda:

18:00 - 18:05 - doors open
18:10 - 19:00 - Talk #1
19:00 - 19:10 --- break
19:10 - 19:45 - Talk #2

1. Introduction: a few words about PyData Trojmiasto.

2. Talk #1
Szymon Chojnacki - "Streaming ETL with Apache Kafka."

Abstract:
In this presentation I share my experience in migrating towards straming ETL. I will use Apache Kafka. There will be a short theoretical description of stream processing model as well as ETL design patterns. We will run together a demo of building customer 360 view.

3. Talk #2:
Michal Czubenko - "Inteligentny System Decyzyjny dla jednostek autonomicznych jako model procesów psychologicznych człowieka."

Abstrakt:
Głównym celem prezentacji jest przedstawienie modelu procesów psychologicznych -- od momentu otrzymania bodźca do momentu podjęcia adekwatnej reakcji -- zachodzących w mózgu człowieka (psychologia poznawcza), oraz elementów teorii motywacji (potrzeb, popędów i emocji). Model nazwany Inteligentnym Systemem Decyzyjnym (ISD), może mieć zastosowanie w systemie sterowania jednostką autonomiczną (agentem). System składa się z kilku równoległych procesów współdziałających ze sobą: poczynając od percepcji sensorycznej, poprzez spostrzeganie, uwagę, procesy pamięciowe, a kończąc na myśleniu. Procesy te zaprojektowano jako współbieżne, tak aby po pojawieniu się nowej informacji na wejściu systemu, można było szybko wygenerować reakcję. Równolegle w systemie wprowadzone zostały stany motywacyjne takie jak emocje i potrzeby pozwalające na autonomiczne podejmowanie akcji.

Biografia:
Michał Czubenko jest absolwentem roku 2009, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej, w dyscyplinie automatyka i robotyka. Obecnie jest adiunktem na tym samym wydziale, związanym z Katedrą Systemów Decyzji i Robotyki. W 2012 roku odbył trzymiesięczny staż w Kingston University London. Był wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego na 12. Międzynarodowej Konferencji na temat Diagnostyka Procesów i Systemów w roku 2015. W 2017 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. ,,Antropoidalny Model Inteligentnego Systemu Decyzyjnego dla Jednostek Autonomicznych''. Aktualnie zajmuje się koncepcją modelowania emocji dla systemów autonomicznych, a zwłaszcza kwestii dotyczącej qualiów. Obszar jego badań głównie leży w dziedzinie sztucznej inteligencji, robotyki i psychologii. Jego zainteresowania poza naukowe obejmują szachy, grę na gitarze, treking i żeglarstwo.

-----------------------------------------------------
This meetup will be held in Polish only.
-----------------------------------------------------

If you're interested in delivering presentation on one of our next meetings or you have any other questions, please contact us by email:

[masked]

We are community focused mostly on Python, R and Julia in Data Science application, but we are open to other technologies too.

Join us also on Facebook:
https://www.facebook.com/PyDataTrojmiasto/

Thank you and see you there!