Skip to content

What we’re about

For the English version, please scroll down.

React to nie tylko biblioteka do budowania interfejsów, ale przede wszystkim społeczność skupiona wokół niej. Witamy Cię w jednej z największych społeczności poświęconych React w Polsce.

Nasze spotkania odbywają się raz na kilka miesięcy we Wrocławiu. Dopasowujemy poziom naszych prezentacji do różnorodności uczestników - zapraszamy zarówno seniorów z długim stażem pracy z React, jak i osoby dopiero zaczynające swoją przygodę. Każdy wyniesie coś dla siebie.

Po każdym spotkaniu organizujemy sesję networkingową przy piwie i pizzy, dając uczestnikom szansę na nawiązanie nowych kontaktów, wymianę doświadczeń i pogłębienie znajomości React w mniej formalnej atmosferze.

Nasza społeczność ma długą historię, a same wydarzenie od kilku lat są organizowane przez Vazco, software house z Wrocławia.

Częstotliwość naszych spotkań zależy głównie od ilości chętnych prelegentów, więc jak chcesz wystąpić to śmiało zgłoś się do nas! Prezentacje mogą być zarówno krótkie (5-10 min, lightning-talk) albo być dłuższe (18 min, format TEDx) i przedstawiać bardziej złożone idee albo usecase.

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.gle/F82FzDg7pUMtCMcL8.
W razie innych pytań lub pomysłów, zapraszamy do kontaktu z organizatorami przez Meetup bądź adres meetup@vazco.eu.

---

Welcome to one of the largest communities dedicated to React in Poland.

Our meetings take place every few months in Wrocław. We adjust the level of our presentations to the diversity of participants - we invite both seniors with long experience working with React, as well as people just starting their journey. Everyone will take away something for themselves.

We had English-spoken meetings in the past and may have more of them in the future, but if not stated explicitly otherwise, then events are Polish by default.

After each meeting, we organize a networking session with beer and pizza, giving participants a chance to establish new contacts, exchange experiences, and deepen their knowledge of React in a less formal atmosphere.

Our community has a long history, and for the last few years, events have been organized by Vazco, a software house from Wrocław.

The frequency of our meetings mainly depends on the number of willing speakers, so if you want to perform, feel free to contact us! Presentations can either be short (5-10 min, lightning-talk) or longer (18 min, TEDx format) and present more complex ideas or use cases. You can present in English - we can switch the language of the event if your talk is interesting enough ;-)

Interested parties can fill in the form: https://forms.gle/F82FzDg7pUMtCMcL8.
For any other questions or ideas please contact the organizers through Meetup or at the address meetup@vazco.eu.

Upcoming events (1)

See all