What we're about

Altijd al willen weten waarom mensen 'ja' zeggen en vervolgens 'nee' doen? Hoe je mensen 'meekrijgt' in een verandering? Of hoe je tot ideeën kunt komen in je vergadering en niet alleen maar blijft hangen bij meningen en ongedragen oplossingen?

Vaak denken we vanuit individuele dynamieken, want als we ieder individu bereiken, krijgen we de hele groep wel mee, zo is de gedachte. Maar is dat effectief? Individueel gedrag wordt in grote mate beïnvloed door de context waarin het individu verkeert, de groep! De groep set de normen, beïnvloedt en heeft impact.

Met kennis van groepsdynamica en collectieve intelligentie, begrijp je waarom mensen zich in groepen anders gedragen dan individueel. En, belangrijker nog, leer je hoe je groepen betrokken kunt krijgen en succesvol kunt maken.

Tijdens ons open college dagen we je uit op een heel andere manier naar je organisatie en de mensen daarin te kijken. Je loopt naar buiten met frisse nieuwe invalshoeken, energie en praktische tips om ermee aan de slag te gaan. Durf jij het aan?

Bas van Kesteren, oprichter van LetsOpp, onderzoekt al 20 jaar groepsdynamica en wat er nodig is om tot collectieve intelligentie en idee-ontwikkeling te komen. Niet alleen in je organisatie, maar ook daarbuiten met je zgn. 'externe stakeholders'.

In onze colleges hierover vertelt hij in een middag wat het is, hoe het werkt, hoe je de intelligentie van de groep (beter) kunt benutten en geeft praktische tips. Ondertussen trapt hij tegen heilige huisjes en daagt hij je uit om op een nieuwe manier te kijken naar vanzelfsprekendheden.

Past events (2)

College Groepsdynamica & Collectieve Intelligentie

Halvemaansteeg 90

College Groepsdynamica & Collectieve Intelligentie

Needs a location

Photos (1)