Rust Warsaw - reboot

This is a past event

60 people went

Location image of event venue

Details

[ENG] Rust Warsaw group reactivation ❗❗❗
We'll see you again after 4 years! Previously we had version 1.0 and now we have 1.38 so there will be something to talk about 😊
The meeting will take place in Przestrzeń from Facebook at ul. Koszykowa 61. During this time there will be two presentations, Q&A session and after-party.

➡️ Agenda
18:30 - Short intro and lectures
19:45 - After-party 🎉

⭐Presentation #1
“Rust - what's the big deal?”
Briefly about the language and how it stands out and how it has changed since the release of version 1.0.

Igor Matuszewski - originally looked for a "better C++", eventually he found Rust and stayed with it. Member of the dev tools team, it’s with them that he started his adventure with the language back in 2017. Responsible for the development of Rust Language Server (RLS), which is a core Rust IDE tool.

⭐Presentation #2
"My 3 years with Rust"
As the ecosystem has changed, things I like and which still need some love.

Tomasz Drwięga - he started writing in Rust by accident 3 years ago, when a friend invited him to join a blockchain startup.
"But I can't write in Rust!" - he said - "Don't worry, we're also just starting."
And so he jumped from being a Frontend Developer to being a Core Rust Developer at Parity Technologies https://www.parity.io/, where I develop blockchain clients (Ethereum, Polkadot).

⭐Q&A session
Now it’s your time to speak up! We’re looking forward to answering your questions and to discuss 🤔

[PL] Reaktywacja grupy Rust Warsaw ❗❗❗
Po 4 latach zobaczymy się ponownie! Poprzednio mieliśmy wersję 1.0 a teraz mamy 1.38 więc będzie o czym rozmawiać 😊
Spotkanie odbędzie się w Przestrzeni from Facebook przy ul. Koszykowej 61. W tym czasie odbędą się dwie prezentacje, sesja Q&A oraz after-party.

➡️ Agenda
18:30 - Krótkie intro i prelekcje
19:45 - After-party 🎉

⭐Prelekcja #1
“Rust - czyli o co ten cały szum”
Krótko o języku i czym się wyróżnia oraz jak się zmieniał od wydania wersji 1.0.

Igor Matuszewski - oryginalnie szukał “lepszego C++”, natomiast znalazł Rusta i już przy nim został. Jest członkiem zespołu do narzędzi deweloperskich, od których zaczynał na dobre swoją przygodę z językiem w 2017 roku. Odpowiedzialny za rozwój Rust Language Server (RLS), który jest sercem zintegrowanego środowiska deweloperskiego.

⭐Prelekcja #2
"Moje 3 lata z Rustem"
Jak zmienił się ekosystem, rzeczy które lubię i które wciąż potrzebują trochę miłości.

Tomasz Drwięga - pisać w Rust zaczął całkiem przypadkiem 3 lata temu, kiedy znajomy zaprosił go do dołączenia do startupu blockchainowego.
"Ale ja nie umiem pisać w Rust!" - powiedział - "Nie przejmuj się, my też dopiero zaczynamy."
I tak przeskoczył z bycia Frontend Developerem do bycia Core Rust Developerem w Parity Technologies https://www.parity.io/, gdzie zajmuję się rozwojem klientów blockchain (Ethereum, Polkadot).

⭐Sesja Q&A
Teraz Wasza kolej na zabranie głosu. Odpowiemy na wszystkie pytania i chętnie damy się wciągnąć w dyskusję! 🤔