Rust Warsaw #3

Details

[ENG]
We're in 2020 🔥🔥🔥

It's a perfect time to get together and get rusty with two presentations 😁🤦

We very much encourage you to give and participate in <5 min lightning talks.
It's a great opportunity to share with people what you've been working on or what you found fun!
We'll be meeting at Przestrzeń from Facebook at ul. Koszykowa 61.

➡️ Agenda
18:15 - Doors open
18:30 - What future does the capital of Japan carry?
19:15 - Rust performance pitfalls
20:00 - Lightning talks? (<5 min, this might be you!)
20:15 - Social 🎉

⭐Presentation I
"What future does the capital of Japan carry?"
Asynchronous programming in Rust with futures and tokio. Briefly about the implementation and use cases.

Łukasz Piątkowski - since 2017 working in Rust on project Mononoke for Facebook. Admirer of strong typing and functional programming. He has been working on many distributed systems in C++, now with relief creating a new one in Rust.

⭐Presentation II
"Rust performance pitfalls"
Rust makes it easy to write really fast code but there are performance pitfalls. What are they? How to improve the performance of our applications?

Piotr Bąbel - he made friends with Rust in mid-2019. He learned his secrets, experimented until he decided to rewrite the tool used in work for Rust - initially implemented in Java (low-latency). He has experience with networking, mobile application development, distributed systems. He currently works at Synerise with Big Data and machine learning.

See you soon!

[PL]
Mamy rok 2020 🔥🔥🔥

To wspaniała okazja by się zebrać i pordzawić sobie razem z dwoma prezentacjami 😁🤦

Gorąco zachęcamy do dawania <5 min. błyskawicznych prezentacji i udziału w nich.
To świetna okazja żeby podzielić się z innymi ludźmi ze środowiska to nad czym ostatnio pracowaliście lub znaleźliście ciekawego!
Spotkamy się w Przestrzeni from Facebook przy ul. Koszykowej 61.

➡️ Agenda
18:15 - Otwarcie drzwi
18:30 - Jaką przyszłość niesie stolica Japonii?
19:15 - Pułapki związane z wydajnością Rust
20:00 - Błyskawiczne prezentacje? (<5 min., zachęcamy każdego!)
20:15 - Social 🎉

⭐Prezentacja 1
"Jaką przyszłość niesie stolica Japonii?"
Programowanie asynchroniczne w Rust z użyciem futures i tokio. Krótko o implementacji i sposobach użycia.

Łukasz Piątkowski - od 2017 roku pracuje w Rust nad projektem Mononoke dla Facebook. Wielbiciel silnego typowania i programowania funkcyjnego. Pracował nad wieloma systemami rozproszonymi w C++, teraz z ulgą tworzy kolejny w Rust.

⭐Prezentacja 2
"Pułapki związane z wydajnością Rust"
Rust ułatwia pisanie naprawdę szybkiego kodu, ale występują pułapki wydajności. Czym one są? Jak poprawić wydajność naszych aplikacji?

Piotr Bąbel - z Rustem zaprzyjaźnił się w połowie 2019 roku. Poznawał jego tajniki, eksperymentował aż postanowił przepisać narzędzie używane w pracy do Rust - początkowo zaimplementowane w Java (low-latency). Ma doświadczenie z sieciami, tworzeniem aplikacji mobilnych, systemami rozproszonymi. Obecnie pracuje w Synerise z Big Data i uczeniem maszynowym.

Do zobaczenia wkrótce!