Skip to content

What we’re about

  • Skapa forum där föreningens medlemmar kan utbyta erfarenheter

  • Erbjuda möjlighet att skapa nätverk 

  • Främja utveckling inom testning

  • Främja föreningens medlemmars kompetensutveckling

Upcoming events (3)

See all