What we're about

SPACE::TALK is a regular meetup of space scientists, engineers and enthusiasts in Košice. It consists of unique talk, space news, and professional networking. It is organised within SPACE::LAB project ( http://www.space-lab.sk ) supported by ESA.

Upcoming events (1)

SPACE::LAB summer school 2023

Bulharská 557/4

Za tri dni sa naučíš viac ako za celý mesiac. Počas leta si treba oddýchnuť, ak však prídeš na letnú školu, môžeš rozšíriť svoje porozumenie vesmíru za veľmi krátky a intenzívny čas. Čakajú ťa kvalitné prednášky, hands-on sessions a zábava s ľuďmi, ktorých zaujíma presne to isté, čo aj teba.

Dátum: 21. - 24. 8. 2023
Miesto: SPACE::LAB - Bulharská 4,[masked] Košice
Téma: Exploring Space Science with GPT

Počas letnej školy sa študenti naučia, ako používať GPT API, špičkový jazykový model vyvinutý spoločnosťou OpenAI, na preskúmanie tém v oblasti výskumu vesmíru. Budeme sa venovať základom spracovania prirodzeného jazyka a tomu, ako sa dá aplikovať na analýzu a generovanie textu týkajúceho sa výskumu vesmíru, astronómie a planetárnej vedy. Študenti sa naučia používať GPT API na extrahovanie informácií z vedeckých prác, písať súhrny výskumných zistení a generovať kreatívne a informatívne opisy vesmírnych javov.

Kurz bude pozostávať z mixu prednášok a praktických cvičení, s dôrazom na praktické aplikácie GPT API v oblasti vesmírnych vied. Študenti budú pracovať v malých skupinách na vývoji vlastných projektov s využitím GPT API, s odborným vedením skúsených inštruktorov. Na konci kurzu budú študenti mať hlbšie porozumenie spracovania prirodzeného jazyka a jeho potenciálnych aplikácií v oblasti vesmírnych vied, ako aj praktické skúsenosti s prácou s GPT API.

* Text bol vygenerovaný službou Chat GPT-3 po zadaní otázok:
- We would like to organise a summer school where we will teach students to use GPT API for Space science. Please, could you write a title and short abstract?
- Mozes to napisat v slovenskom jazyku?

Kritéria pre uchádzačov:

  • Seriózny záujem o výskum vesmíru a IT technológie
  • Znalosť anglického jazyka - text prezentácií a zdroje budú v AJ
  • Znalosť objektovo orientovaného programovacieho jazyka - na úrovni používateľa aspoň 2 roky - počas letnej školy sa bude používať jazyk Python
  • Možnosť zúčastniť sa celej letnej školy s vlastným notebookom

Súčasťou tohto ročníka bude aj exkurzia na Astronomické observatórium Roztoky, kde bude pripravený program zo stredy na štvrtok. Účasť na exkurzii je voliteľná (no odporúčaná).

Registrácia:
Registrácia je potrebná do 31. 7. 2022 zaslaním e-mailu na: [masked], kde vyjadríš, že spĺňaš požadované kritéria, napíšeš krátku motiváciu, prečo sa chceš zúčastniť letnej školy, a tiež dáš svoj súhlas so spracovaním svojich údajov pre účely letnej školy. Registrácia na letnú školu je záväzná.
Celkový počet voľných miest je 16, preto svoju registráciu neodkladaj. Vybraní účastníci budú následne informovaní o ich prijatí na letnú školu a ich zoznam bude uvedení nižšie.

Všetky informácie nájdeš na: http://www.space-lab.sk/space-project#summer-school

Past events (27)

SPACE::TALK #23 - Kozmická dúha

Bulharská 557/4