What we're about

SPACE::TALK is a regular meetup of space scientists, engineers and enthusiasts in Košice. It consists of unique talk, space news, and professional networking. It is organised within SPACE::LAB project ( http://www.space-lab.sk ) supported by ESA.

Upcoming events (1)

SPACE::LAB summer school 2022

Needs a location

Za tri dni sa naučíš viac ako za celý mesiac. Počas leta si treba oddýchnuť, ak však prídeš na letnú školu, môžeš rozšíriť svoje porozumenie vesmíru za veľmi krátky a intenzívny čas. Čakajú ťa kvalitné prednášky, hands-on sessions a zábava s ľuďmi, ktorých zaujíma presne to isté, čo aj teba.

Dátum: 22. - 24. 8. 2022
Miesto: SPACE::LAB - Bulharská 4,[masked] Košice
Téma: Merging Space & IT

Je možné, aby slovenské ‘Space & IT’ projekty boli prínosom pre Európu? Odpoveď na túto otázku sme začali diskutovať na SPACE::TALKu #13. Diskusiu by sme chceli posunúť aj do praktickej roviny a preto sme pripravili letnú školu, ktorej hlavným cieľom je naučiť sa používať najmodernejšie IT prístupy pre účely výskumu vesmíru. SPACE::LAB summer school 2022 má tak za úlohu spájať ľudí, know-how, zručnosti a myšlienky z domény výskumu vesmíru a IT sektora. Konkrétne sa budeme venovať optimalizácii v galaktickej astrofyzike, automatickej deteckii eventov na astronomických snímkach a tiež zaujímavým praktickým úlohám, kde budú môcť účastníci spojiť sily a pripraviť inovatívne riešenia.

Kritéria pre uchádzačov:

  • Seriózny záujem o výskum vesmíru a IT technológie
  • Znalosť anglického jazyka - text prezentácií a zdroje budú v AJ
  • Znalosť objektovo orientovaného programovacieho jazyka - na úrovni používateľa aspoň 2 roky - počas letnej školy sa bude používať iba jazyk Python
  • Možnosť zúčastniť sa celej letnej školy s vlastným notebookom

Registrácia:
Registrácia je potrebná do 31. 7. 2022 zaslaním e-mailu na: [masked], kde vyjadríš, že spĺňaš požadované kritéria, napíšeš krátku motiváciu, prečo sa chceš zúčastniť letnej školy, a tiež dáš svoj súhlas so spracovaním svojich údajov pre účely letnej školy. Registrácia na letnú školu je záväzná.
Celkový počet voľných miest je 16, preto svoju registráciu neodkladaj. Vybraní účastníci budú následne informovaní o ich prijatí na letnú školu a ich zoznam bude uvedení nižšie.

Všetky informácie nájdeš na: http://www.space-lab.sk/space-project#summer-school

Past events (17)

SPACE::TALK #15 - Students' SPACE::PROJECTs

Needs a location

Photos (181)