React Best Practices

SQN Meetups
SQN Meetups
Public group

Canceled

Location image of event venue

Details

Workshop, díky němuž získáte spoustu zkušeností s vývojem v React, jež Vám rád předá lektor kurzu Tomáš Konrády. Workshop obsahuje spoustu příkladů, které účastníkům pomohou k rychlému pochopení konceptů. Kromě Reactu se seznámí s knihovnami a nástroji, které Tomáš rád používá a které mu pomáhají na denní bázi.

***Co bude obsahem workshopu?***
- routing s @reach/router
- stylování @emotion
- hooks – základní koncepty, příklady užitečných hooků – kdy raději
nepoužít
- užitečné návrhové vzory pro návrh komponent a aplikační architektury
- state a data management s Reduxem a Context API providerem
- optimalizace výkonu s lazy a Suspense s úskalí
- užitečné nástroje
- volba a konfigurace DEV stacku

***Seznamte se s lektorem - Tomáš Konrády***
Tomáš působí jako FE developer se zaměřením na React a praktické funkcionální programování. Spolupracoval s mnoha společnostmi jako jsou Lundegaard a Generali Česká pojišťovna, kde se podílel na vývoji bankovních a finančních aplikací v roli team leadera. Kariéra ho zavedla také do role přednášejícího. V roli speakera jste se s ním mohli setkat na konferencích React Finland a WebExpo, kde představil open source projekty React-union a Redux-tools, na kterých se doposud podílí.

***Pro koho je školení vhodné?***
FE vývojáři, JavaScript vývojáři

***Občerstvení***
Po celou dobu školení bude pro Vás připraveno občerstvení v podobě kávy, čaje, vody a drobných snacků.

***Cena***
5999 Kč včetně DPH

***Kde se mohu registrovat?***
https://sqn.cz/registration/react
- případné dotazy na [masked]

***Storno v případě zrušení účasti***
- více jak 14 dní před workshopem – bez poplatku
- 13 – 9 dní před workshopem – 20% z ceny workshopu
- 8 a méně dní před workshopem – 50% z ceny workshopu
- v den konání - 100% z ceny workshopu

***Doplňující informace***
Minimální počet účastníků školení je 6 osob, maximální počet účastníků je 10 osob. V případě, že se daný účastník z jakéhokoliv důvodu nemůže na školení dostavit a nestihl se odhlásit dostatečně dopředu, může za sebe vyslat náhradníka. Pokud nebude školení týden před konáním naplněno, bude zrušeno a účastníkům bude na základě dohody nabídnut termín nový nebo vráceny peníze.
Společnost SQN s.r.o. si vyhrazuje právo termín konání školení zrušit případně nabídnout termín konání jiný a to ze závažných důvodů (nemoc školitele, jiné organizační důvody). V takovém případě budou účastníci předem informování a bude jim nabídnut nový termín či vráceny peníze.