WordPress 15th Anniversary Celebration 🎂

Details

Bạn có biết, vào ngày 27 tháng 5 năm nay, WordPress sẽ đến tuổi 15, tuổi mà Nguyễn Du gọi là "xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê" và người dùng trên toàn thế giới sẽ cùng ngồi lại với nhau để kỷ niệm trong một sự kiện đáng nhớ này: #wp15, và tất nhiên là có cả chúng ta nữa.

Tại Việt Nam, sự kiện này diễn ra ở Hà Nội, Nha Trang và Hồ Chí Minh.

Ở Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ tổ chức trước đó vài ngày vào tối thứ 2 ngày 21/5, vì ngày chủ nhật có khá nhiều người bận việc gia đình.

Trong buổi này chúng ta sẽ nói về các chủ đề sau:

1. Chia sẻ và hỏi đáp: Mỗi người tham gia sẽ có 10 phút để chia sẻ về những gì mình đang làm với WordPress, những điều bạn tâm đắc và trả lời những thắc mắc của người khác về vấn đề đó.
Mong các bạn chuẩn bị trước một điều gì đó để chia sẻ.

2. Tóm lượt quá trình phát triển của WordPress: Sẽ nói về WordPress khi mới ra đời, những bước tiến quan trọng, và tầm nhìn trong tương lai của WordPress, nhất là khi mà càng ngày càng nhiều CMS, Framework và platform ra đời.

3. Create a network with WordPress - Minh Tao

Cảm ơn các bạn.