[Online Event] Saigon WordPress Meetup #28

Saigon WordPress
Saigon WordPress
Public group

Online event

This event has passed

Details

(English content below)

Sự kiện WordPress Meetup lần thứ 28 tại Sài Gòn sẽ được diễn ra online vào ngày 15/05 lúc 20:00.

Việc đăng kí tham dự hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi cũng gởi lời cảm ơn tới Officience và Weglot đã tài trợ về địa điểm và kinh phí cho meetup.

Đặt câu hỏi thông qua Sli.do: https://app.sli.do/event/m00pz11k
Google Meet: https://meet.google.com/amz-oebc-bhe
Youtube Live Stream: https://youtu.be/h5sEa2g4kvo

___________
Lịch trình

20:00 - 20:15 - Chào mừng
20:15 - 21:15 - Chia sẻ các chủ đề
21:15 - 21:30 - Thảo luận và kết thúc

________
Chủ đề

- Static Site là gì và áp dụng Static Site trong WordPress - Nguyễn Văn Được
- Tương lai của Gutenberg Editor - Thiện Nguyễn
- 10 Mistakes Businesses Make When Launching Their Own Marketplaces - Jamie Madden

___________________________
Chia sẻ chủ đề của bạn

Các bạn muốn đăng kí tham gia chia sẻ về một topic nào đó, vui lòng hãy để lại comment bên dưới hoặc nhắn tin qua hệ thống tin nhắn của Meetup.com và chúng mình sẽ liên hệ với bạn.

===== English Content =====

The official WordPress Meetup #28 in Ho Chi Minh City (aka Saigon) will be an Online Event.

The meetup is totally free to attend and is sponsored by Officience and Weglot.

Q&A: https://app.sli.do/event/m00pz11k
Google Meet: https://meet.google.com/amz-oebc-bhe
Youtube Live Stream: https://youtu.be/h5sEa2g4kvo

_________
Agenda

20:00 - 20:15 - Welcome
20:15 - 21:15 - Talks
21:15 - 21:30 - Open discussion and closing

______
Talks

- What is static site? How to apply it to WordPress - Nguyễn Văn Được
- The future of Gutenberg Editor - Thiện Nguyễn
- 10 Mistakes Businesses Make When Launching Their Own Marketplaces - Jamie Madden
________________
Be a speaker!

If you would like to sign up for a talk, please comment down below or message us on Meetup.com and we will get in touch!