What we're about

Sales Hacking Meetup to inicjatywa skierowana do profesjonalistów sprzedaży B2B zainteresowanych nowoczesnymi narzędziami, metodami i technikami sprzedaży. Do społeczności zapraszamy praktyków sprzedaży, którzy chcą poprawić swoje kompetencje i umiejętności oraz zbudować wydajną maszynkę sprzedażową.

Past events (23)

Photos (46)