This Meetup is past

38 people went

Location image of event venue

Details

Danas svaka moderna IT firma ili organizacija, koja drži do sebe, mora da ima ozbiljan monitoring sistem. Bilo da njime prati resurse na serverima, posjećenost stranica, performanse aplikacija ili slanje notifikacija u slučaju nepredviđenih aktivnosti, glavni zadatak tog monitoring sistema je samo jedan - da u što kraćem ili unaprijed definisanom roku detektuje anomalije i prijavi na odgovarajući način.

No, izbor i postavljanje ovakvog sistema nije jednostavan posao. U moru ponuda, kako open source tako i komercijalnih rješenja, morate naći dobar balans između kompleksnosti, fleksibilnosti i isplativosti.

Teško je naći alat koji zadovoljava sve uslove, ali se jedan izdvaja po pitanju izuzetne fleksibilnosti, što je i tema ove priče, Riemann.

Za početak, Riemann nije klasični monitoring alat, ala Zabbix ili Nagios, već platforma za agregiranje događaja sa moćnim jezikom za procesiranje.

Prikupljate jako puno podataka (pretežno metrika) u kratkom periodu i želite ih snimati u InfluxDB, OpenTSDB ili Prometheus ili čak u više baza istovremeno? Ili možda želite da pratite prosjek iskorištenosti resursa na grupi servera i pošaljete samo jednu notifikaciju na Slack ili HipChat ako ta vrijednost nije odgovarajuća?

U tom slučaju Riemann je, možda i jedini, alat za vas.

Kroz prezentaciju će biti predstavljeni neki problemi sa kojim se autor susreo i kako ih je uz pomoć Riemann-a uspio da riješi, kratka demonstracija Riemann mogućnosti i pregled Riemann-ovog streaming jezika kroz nekoliko praktičnih primjera.

Prezentaciju će da održi Sanel Zukan, jedan od osnivača Linux Udruženja Korisnika BiH, vlasnik i direktor firme Hedron d.o.o., koja se između ostalog, bavi prikupljanjem i analizom podataka i metrika.