What we're about

Infotiv satsar på att möjliggöra för akademin och industrin att mötas. Som en del i detta så håller Infotiv eventet Science! by Infotiv två gånger om året.

Följ denna grupp för vidare information om dessa och flera event

Past events (11)

Frukostföreläsning på Infotiv

Infotiv AB HQ

Science! By Infotiv.

Online event

Photos (21)

Find us also at