Skip to content

What we’re about

Remote meetup grupa za sve koji govore istim jezikom i žele pomoći organizacijam i timovima da postanu mesto gde svako želi da radi.

Boris i Bogdan su duo koji je pokrenuo ovu priču u aprilu 2020. ali ona polako prerasta u ekipu fenomenalnih i motivisanih ljudi koji se trude da Agile, Scrum, Kanban, Lean i slični termini ne ostanu mrtvo slovo na papiru.Snimci prošlih događaja na YT kanalu:

https://www.youtube.com/c/ScrumSredom
Community Slack:

https://join.slack.com/t/scrumsredom/shared_invite/zt-nxydfcu9-oWWDFbjifDfsd24Qgyim_w

Upcoming events (1)

See all