What we're about

Psykologene Tine Solum og Lars Hæhre lærer oss ikke-psykologer om psykologi i design. Det er slikt vi blir bedre designere av!

Hva mener vi med «design» og hva mener vi med «psykologi»? «La oss først snakke om hva det ikke er.» (Det var en psykologi-spøk.)

Design er ikke det samme som dekor og estetikk. Man designer en motor, en mur, et team, en prosess, et bryllup, en blåtur, en togperrong, en heisekran eller et kjøleskap. Man designer også et nettsted, en app, en løsning, et produkt eller en tjeneste. Vi ønsker å presisere at gjennomtenkt dekor kun er én av mange faktorer som hjelper en bruker å løse en oppgave eller dekke et behov. Å designe er å skape noe med intensjon.

Psykologi handler ikke utelukkende om å hjelpe folk som strever med psykiske vansker og sykdom. Den formelle definisjonen av psykologi strides de lærde om, men rundt regnet kan man si at psykologi er “vitenskapen om menneskets atferd”. Med atferd menes det som kan observeres, men også det vi ikke kan se: som tankeprosesser, hvordan følelser påvirker oss i hverdag og valg, hva som motiverer, gir mening, hvilke behov vi har og ikke minst hvordan mennesker forholder seg til motstridende tanker og følelser. Psykologer kan jobbe med forskning, undervisning, rådgiving og psykoterapi, design, markedsføring, lovgivning, testing av evner og personlighet, for å nevne noe. Dette betyr at en psykolog kan arbeide med alt fra å studere fysiologiske tema som sentralnervesystemet og gener, miljømessige faktorer, personlighetstrekk og forskjeller, menneskets utvikling, mentale evner og helse, til sosiale interaksjoner.

Når man designer noe kommer man ikke unna psykologien. Psykologien er en grunnleggende del av det å designe. Forstår man mennesker designer man bedre løsninger.

Og det er, med litt for mange ord, grunnen til at vi ønsker å arrangere disse fagkveldene! Her kan vi designere komme og få et psykologisk perspektiv på hva vi gjør.

Past events (4)

Alt begynner med deg!

Øvre Holmegate 1

Hvordan designer man bedre sammen med andre?

Okse

Hvordan kan vi lage noe som blir brukt?

Øvre Holmegate

Hva er empati?

Øvre Holmegate