What we're about

Agile på teamnivå är för många vardag idag. Men hur hanterar vi många team och hur får vi organisationen att fungera i ett skalat sammanhang.
Här diskuterar vi specifikt Scaled Agile Framework (SAFe), delar erfarenheter och nätverkar

Past events (6)

Photos (20)