Skip to content

Mindful Leadership in Organisations- Tudatos vezetés,ahol a szer vezet

Photo of
Hosted By
Ruzsa A.

Details

https://secure.meetupstatic.com/photos/event/3/6/5/1/600_459913905.jpeg

MINDFULPRESENCE, SYSTEMS AWARENESS and DIALOGUIC PRACTICES are all based on an inner capacity to hold still, hold space and learn to inquire deep thus liberate the sources of INTUITION which allows you to generate INSPIRATION which in return will INNOVATION all.
Each month we will visit a practice that - in our experience - is deeply enhanced by the inner capacity of mindful Presence.
How does the concept and methodology of the 5 disciplines of P. Senge (SoL) became the foundation for Presencing and U.Lab and necessarily, by its inherent capacity supports the birth of self-organisation if practiced deeply and well rooted in the core practice of mindfulness.

Nowdays mindfulness became the fad word in our daily practices. IT IS wonderful, yet we need to be aware enough to know that it is not a tool that you master by just knowing about it. it is a capacity that emerges from the inner practice you apply to your inner development. Becoming mindful is a journey into practice and a never ending process... How does it manifest in our Organisational and coaching and facilitation practices???

There are tools and methods, many of them originating from deep metaphysical and budhist traditions, and the question may well arise: why do they urge and manifest in the daily activities in our recent times?

Minden hónap 2. szerdáján dialógikus műhelyt tartunk, ahol a szervezetekben, avezetőfejlesztésben is használt - jelenlét, mindfulness és rendszerszemlélet alapú gyakorlatot járunk körbe, amely a szervezeti munka, vezetés és csoport munka, vagy épp a tanulás számára is fontos és hasznos.
Megerősödött világunkban az a felismerés, hogy a mindfulness/jelenlét és rendszerszemlélet alapú tudatos társadalom építése elengedhetetlen egy egész-séges jövő kibontakoztatásához. Itt kiemelkedő szerepe van az oktatás és a szervezetek átalakulásának. Radikális transzformáció mindkét élettérben.
A tanuló szervezetek 5 alapelve és az ezekre épülő újabb megközelítések, megértések és módszertanok Hál' Istennek gyarapodnak és erősödő népszerűségre tesznek szert. Sőt, a Lélek és etika és spritualitás alapú társadalmi folyamatok is felerősödtek. Itt különösen a dialógikus látásmód és gyakorlat elengedhetetlen, amely során mentális mintáink - a jelenségek mögötti ítélkezéseink, hiedelmeink felismerését és mély mintázataink feltárását szolgálják, miközben a beágyazott szer-vezette közösségek rendszerszintű hálózatba szövődve új társadalmi, szervezeti, gazdasági mintázatot alakítanak ki.

A szervezeti világba a SoLon keresztül az MIT kereteibe így került miután D.Bohm és JK beszélgetéseiből kibontakozott, mint gyakorlati diszciplina, majd nagy népszerűséget nyert, mikor P.Senge és Jaworski és O.Scharmer átültették a Presenceing megértésébe és módszertanába, amely ismét nagyon fontossá vált az U.elmélet aproposján. Valóban nem engedhetjük el, csak azért mert a divathullám másfele fodrozódik, hisz az U elmélet és számos társadalmi tudatos átalakulási folyamat mély alapozását adja.
Enélkül, pl. az U.elmélet is és a mindfulness is csak üzleti fogás és sikerhajhász pénzkereset Napjainkban oly sokan lettek hirtelen mindfulness szakértők és ezt, épp a gyakorlati területen történő hatását illetően, mint pl. szervezetfejlesztés, vezetőképzés és coaching, kezdik hirdetni, és önmagukat ennek tudójaként megjelölni... vajon honnan ez a gyors képesség??? tán felismert inkarnációk sorából fakad, mikor elmélyült szerzetesi prakszist űztek? Mert a mindfulness alapú programok - csak évtizedes gyakorlásban kierélelt megértés által tudnak hatékonyak és a másiknak is értékteremtőek lenni, hisz itt a JelenLét a kulcs. S ehhez, ha igazán komolyan vesszük, valahogy igy lehet alapjaiban viszonyulni, ahogy JK írja itt alább:
" Felejts el mindent, amit tudni vélsz magadról. Felejts el mindent, mit eddig gondoltál magadról: úgy kezdünk bele az egészbe, mintha semmit nem tudnánk. " JK

Ez lesz a From SoL to Soul: Szer-vezette szervezetek

ÉS ez a Tudatos TérTeremtő dialógusunk módszertani megközelítése, akár a nyílvános dialógusainkban, melyek az elmúlt hét történései, tüntetései után egy közös megértő és feltáró, elengedő és beengedő dialógusra invitálnak, akár a Júniusi TTD-AoH alapképzésben.
Ars & Vita Foundation
Váci utca 40 · Budapest
How to find us

right at the foot of Erzsébet híd

Google map of the user's next upcoming event's location