What we're about

"Sokrates Café - Nordsjælland" er en samling af borger-caféer under Nordsjællands biblioteker, hvor vi debatterer såvel hverdagens trivialiteter som livets helt store spørgsmål, dog altid udfra en filosofisk vinkel og v.h.a. den sokratiske metode. Vore møder afholdes jævnligt på bibliotekerne i Helsinge, Helsingør og Gilleleje. Det er gratis at deltage og alle er velkomne.

For mere info, se Socrates Cafe (Wiki) (http://en.wikipedia.org/wiki/Socrates_Cafe). Se også vores FB-gruppe (http://www.facebook.com/groups/SokratesCafeNordsjaelland/)

Caféerne er for alle, uanset baggrund, som undrer sig og stiller spørgsmål til livet.
Konceptet bag en Sokratisk café er en såkaldt ”sokratisk dialog”, hvor deltagerne samles i mindre dialoggrupper, hvor samtalerne ledes af en dialogstyrer, som ved hjælp af spørgsmål og inddragelse af deltagernes egne erfaringer hjælper erkendelse på vej. Der er altså ikke tale om diskussioner, hvor deltagere skal overbevise hinanden om, at man selv har ret.

Målet med en filosofisk café er ikke at give svar. Emnet for dialogen kan fx. være "Hvad er et godt liv?”, og hvordan skal man kunne give entydige svar på det. Det er op til hvert menneske at definere, hvad begreberne betyder for én selv, ligesom det er op til hver enkelt at give sit liv indhold og mening. Hvis deltagerne går hjem med en følelse af at være blevet beriget med nye tanker til refleksioner om livet, er målet nået.

Members (96)

Photos (2)